خبرگزاری رویترز اعلام کرد شرکت رنو برای فعالیت در ایران علاوه بر دولت های آمریکا و فرانسه با بانکهای بینالمللی و بانک ترکیه نیز وارد مذاکره شده است.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از موج، شرکت خودروسازی رنوی فرانسه به دنبال پیداکردن شریک مالی برای از سر گیری تولید خودرو در ایران است.

یکی از مدیران اجرایی شرکت رنو گفت: این شرکت در حال مذاکره با دولتهای آمریکا و فرانسه بر روی این مسئله است.

شرکت رنو به دنبال این است که مونتاژ خودرو را هم در شرکتهای ایران خودرو و پارس خودرو انجام دهد تا این شرکتها به وضعیت مناسبشان قبل از آغاز تحریمها در سال 2011 برسند.
رئیس اجرایی این شرکت در یک مصاحبه خبری اظهار داشت: «آنچه ما به دنبالش هستیم یک شریک مالی مناسب است، کسیکه به تمام تعهدات بینالمللی عمل کند و ما را قادر میسازد که فعالیت خود را در ایران از سر بگیریم.»
وی گفت: «ما تنها سعی میکنیم که موقعیت خود را به مسئولان اجرایی آمریکا و فرانسه توضیح بدهیم که چه میخواهیم و چگونه میخواهیم به پیش برویم و چطور میخواهیم فعالیت اقتصادی کنیم.»
وی ادامه داد: «شرکت رنو با بانک های ترکیه و بانکهای بینالمللی دیگر نیز وارد مذاکره شده است.

شرکت رنو اعلام کرد در ماه ژانویه ارسال محموله ها را به ایران آغاز کرده بود و انتظار داشت در نیمه نخست سال 2014 تولید خودرو در ایران در سطح وسیعی صورت گیرد، در همان زمان شرکت رنو اعلام کرد موافقت موقت برای آزادسازی بخشی از تحریم ها اجازه داد تا در سطح بسیار کمی ارسال تجهیزات برای مونتاژ کردن خودرو در ایران انجام شود ».
تولید خودرو در صنعت ایران به طور فوق العاده ای برای بخش خاورمیانه مطابقت دارد به رغم تحریم ها در سال، 2011 1.6 میلیون خودرو در این کشور تولید شد.