مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی را درباره مصوبه دولت درباره تعویق اجرای استاندارد کیسه هوا ارائه کرد.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، کیومرث فروتنی در پاسخ به اینکه رییس سازمان ملی استاندارد مصوبه دولت در رابطه با تعویق استاندارد کیسه هوا را غیرقانونی خوانده است، اظهار کرد: پیشنهاد تعویق این استاندارد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای عالی استاندارد ارائه و در این شورا به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه اگر رییس سازمان استاندارد بحثی درباره این مصوبه دارد باید با مراجع ذیصلاح از جمله دبیرخانه هیات دولت و معاون اول رییسجمهوری مذاکره کند، خاطرنشان کرد: یک مصوبه از زمان تنظیم تا ابلاغ مراحلی را طی میکند. بنابراین نمیتوان گفت که مصوبه خارج از مراحل قانونی خود تصویب شده است.
فروتنی ادامه داد: مصوبهای که از سوی دولت تصویب و ابلاغ میشود همه موظف به تبعیت از آن هستند همان طور که در همین زمینه موردی وجود داشت که پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییراتی به تصویب نهایی رسید که ما نیز طبق قانون آنرا پذیرفتیم.
وی افزود: درباره تعویق استاندارد کیسه هوا نیز با توجه به شرایط بینالمللی و بعضی محدودیتهای شکل گرفته، تصمیم گرفته شد فضایی برای مدیریت تولید از سوی خودروسازان ایجاد شود بهگونهای که خودروسازان اختیار خواهند داشت اگر تنگنایی برای تامین کیسه هوا به وجود آمد از توقف تولید جلوگیری کنند.
مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این مصوبه ضرورتا به این معنا نیست که خودروهای داخلی تا پایان سال با یک کیسه هوا یا بدون کیسه هوا تولید شوند بلکه این اجازه داده شده که اگر در برههای مشکلی برای تامین این قطعه وجود داشت از نصب آن خودداری شود.
به گزارش ایسنا، پیش از این رییس سازمان ملی استاندارد گفته بود: اخیرا بدون اطلاع ما و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبهای در دولت گذرانده شد که براساس آن به خودروسازان برای نصب دو ایربگ روی محصولاتشان مهلت دوبارهای داده شد که ما این مصوبه را قبول نداریم.
نظامالدین برزگری خاطرنشان کرده بود: بنده دبیر شورای عالی استاندارد هستم و تمامی پیشنهادات ارائه شده باید از طریق دبیرخانه شورای عالی استاندارد مطرح شود که مصوبه اخیر دولت این روال قانونی را طی نکرده است.