مصوبه شماره گذاری خودروهای یورو۲ قانونی میشود

توقف شماره گذاری خودروهای یورو ۲ که از ابتدای تیر امسال آغاز شد در حالی ادامه دارد که پیش از این خودروسازان از مصوبه دولت مبنیبر از سر گرفتن شماره گذاری این خودروها سخن گفته بودند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، این ادعای خودروسازان در حالی است که هیچ مصوبه رسمی از سوی هیات دولت در رابطه با از سرگیری شماره گذاری خودروهای یورو۲ به سازمان ملی استاندارد و پلیس ابلاغ نشده و تنها مصوبه موجود در این زمینه، مصوبه کارگروه حمایت از تولید است. بر همین اساس هرچند کارگروه حمایت از تولید، پیشنهاد معاون امور اقتصادی و صنایع وزیر صنعت مبنیبر تهیه جدولی جدید برای مهلتدهی به شرکتهای خودروساز جهت تولید با استاندارد یورو ۴ را تصویب کرد، اما محیط زیستی ها تاکنون زیر بار این مصوبه نرفته اند و شماره گذاری خودروهای یورو۲ همچنان متوقف است.
در این میان نه کمبود عرضه خودرو به بازار و نه اوضاع نابسامان صنعت خودرو، هیچکدام باعث نشد تا سازمان حفاظت محیط زیست از موضع خود کوتاه بیاید.
اما با توجه به اینکه حالا نزدیک به یک ماه از توقف شمارهگذاری محصولات خودروسازان میگذرد و هیات دولت هم هیچ مصوبه ای برای از سرگیری شماره گذاری خودروهای یورو۲ ابلاغ نکرده است، روز گذشته ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت جلسه ای برای رفع مشکل شماره گذاری خودروهای یورو۲ تشکیل داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این جلسه برای طرح مصوبه كارگروه حمایت از تولید در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برگزار شد. به این ترتیب برای اینکه مصوبه کارگروه حمایت از تولید مبنیبر مهلت دوباره خودروسازان برای تولید خودروهای یورو۴ و رفع ممنوعیت شماره گذاری آنها عملیاتی شود، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت وارد کارزار شده است.
گفته میشود مصوبات این ستاد به لحاظ قانونی همردیف مصوبات هیات وزیران و در مواردی بالاتر از آن است که ممکن است به این واسطه سوء تفاهم حقوقی و قانونی ایجاد شده از بین برود و محیط زیستی ها به شماره گذاری خودروهای فاقد استاندارد یورو۴ قانع شوند.