مجری سابق طرح جامع کاهش آلودگی هوا با تأکید بر ضرورت تغییر قانون معاینه فنی خودروهای نو، گفت: با توجه به شرایط موجود تصویب و اجرای قانون پنج ساله معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر، اشتباه بوده است.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، فتحالله امی در گفتوگو با خبرنگار جامعه فارس درباره کاهش مدت اعتبار معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر اظهار داشت: معاینه فنی خودروهای نو یک استاندارد جهانی دارد و باید مورد رعایت قرار گیرد.
مجری سابق طرح جامع کاهش آلودگی هوا با اعلام اینکه خودروهای نو در کشور با هم متفاوت است، افزود: در کشور در کنار خودروهای صفر کیلومتر داخلی، خودروهای صفر کیلومتر وارداتی نیز تردد میکند، بر همین اساس نمیتوان در اینباره تصمیم کلی اتخاذ کرد.
وی متذکر شد: در این باره باید بررسیهای کارشناسانه صورت گیرد و سازمان محیط زیست در نهایت نتیجه را اعلام نظر کند.
وی ابراز داشت: درباره افزایش مدت اعتبار معاینه فنی خودروها به پنج سال، مجلس شورای اسلامی، یک جا تصمیم گرفته و موضوع را به همه خودروها جامعیت داده است.
امی بیان داشت: مدت اعتبار معاینه فنی خودروها و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در کشورهای مختلف، متفاوت است.
به گفته وی، در کشور آلمان خودرویی که بیش از صدهزار کیلومتر تردد میکند از رده خارج، محسوب میشود و یا به سایر کشورها منتقل میگردد.
این کارشناس ارشد محیط زیست افزود: با توجه به شرایط موجود در کشور، تصویب و اجرای قانون پنج ساله معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر، اشتباه بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر معاینه فنی خودروها، خاطرنشان کرد: این قانون باید تغییر کند.