مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: با توجه به نزدیک شدن مهر و افزایش حجم ترددها در شهر، مراکز معاینه فنی در آمادهباش کامل قرار دارند تا ضمن معاینه فنی خودروهای شخصی، ناوگان حمل و نقل عمومی و سرویس مدارس مورد معاینه فنی قرار گیرند


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از فارس، رضوی اظهارداشت: هر ساله در شهریور تمهیدات ویژهای برای استقبال از مهر و بازگشایی مراکز آموزشی صورت میگیرد تا ضمن تسهیل ترددها در شهر، ناوگان حمل و نقل عمومی بتواند با تمام ظرفیت و توان به شهروندان خدمات رسانی کنند.
وی افزود: در این راستا معاینه فنی خودروها و وسایل نقلیه عمومی مورد تاکید است اطمینان لازم حاصل شود که خودروها دچار نقص فنی نیستند و از نظر ایمنی در شرایط مناسبی قرار دارند .
رضوی با بیان اینکه تاکسی های شهر تهران به طور مرتب و هر سه ماه یکبار به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند گفت: خوشبختانه با تاکید سازمان تاکسیرانی، شاهد مراجعه مرتب و به موقع تاکسیها به مراکز معاینه فنی هستیم ، همچنین 60 هزار تاکسی که به عنوان سرویس مدرسه انتخاب شده اند تا پیش از مهر مورد معاینه فنی ویژه قرار می گیرند تا ضمن بررسی های معمول، وضعیت ظاهری خودرو،وضعیت کمربندهای ایمنی، صندلیها و.... مورد بررسی قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که این خودروها میتوانند با ایمنی کامل نسبت به جابه جایی دانش آموزان اقدام کنند.
وی افزود: اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی نیز در طی سال به طور مرتب به مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین مراجعه دارند و از نظر ایمنی، نقص فنی و میزان تولید آلایندگی به طور مداوم مورد بررسی قرار میگیرند.
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به اینکه متاسفانه آمارها نشان می دهد که نقص فنی خودروها در تشدید و ایجاد ترافیک و همچنین تصادفات نقش زیادی دارد گفت: امید است شهروندان تا پیش از مهرماه خودروهای شخصی شان را مورد معاینه فنی قرار دهند تا در مهرماه کمتر شاهد نقص فنی خودرو و بروز مشکلات ناشی از آن در پایتخت باشیم.