مهم تریم پروژه ایپکو چیست؟

آزمایشگاه مركز تحقیقات موتور ایران خودرو، تمامی آزمون های عملكردی انواع سیستم های قوای محركه را بر اساس استانداردهای روز جهانی انجام می دهد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، حسین ایزانلو معاون تحقیق و توسعه شركت طراحی موتور ایران خودرو – ایپكو – با بیان این مطلب، گفت: مجموعه آزمایشگاهی مستقر در ایپكو با 11 اتاق آزمون، قابلیت انجام 30 تا 40 نوع تست عملكرد و هفت هزار ساعت آزمون را داراست.
وی افزود: این مجموعه كه به تمامی سختافزار و نرمافزارهای لازم مجهز است، آزمون هایی را عملی می كند كه در كمتر جایی در جهان قابل اجراست كه آزمون های مربوط به موتور ای اف 4 از آن جمله است.
ایزانلو اظهار داشت: آزمونی برای تاییدیه كارتر روغن، در این مجموعه بر روی موتور ای اف 4 انجام شد كه اصطلاحا به آن تیلتینگ (tilting) یا كجكردن می گویند. در این آزمون موتور در دو محور خطی و عرضی قرار گرفته و تا 40 درجه به آن زاویه داده و در این وضعیت آزمون ها بر روی آن انجام می شود.
معاون تحقیق و توسعه مركز تحقیقات موتور ایران خودرو، تست دبیتر مارشاك را از دیگر آزمون های انجام شده در مجموعه آزمایشگاهی ایپكو عنوان كرد كه به طور مرتب انجام می شود و گفت: در این روش، موتور تا 20 درجه سانتیگراد زیر صفر در حالی كه خاموش است، یخ می زند، سپس روشن شده و با رسیدن به دور شش هزار به طور كامل 10 دقیقه زیر بار قرار می گیرد و تمام مواد به دمای بالا رفته و دوباره بعد از داغ شدن، یخ می زند.
وی ادامه داد: در این آزمون، دمای آب به 90 درجه می رسد و این فرآیند 170 ساعت ادامه می یابد. اگر فرایند صحیح صحهگذاری قطعه به طور واقعی گذرانده شود و قطعه در فرایند محدوده نقشه تولید شود، درصد یا درمیلیون خرابی بسیار اندك است.
ایزانلو یادآور شد كه در شرایط محدودیت های امروزی، ممكن است معیار پذیرش آسان گرفته شده و یا تولید خارج از نقشه صورت گیرد.
معاون تحقیق و توسعه ایپكو، فرایند كالیبراسیون را از دیگر آزمون های مهم عنوان كرد كه در مجموعه آزمایشگاهی ایپكو انجام می شود و گفت: بالا رفتن سهم الكترونیك و نرمافزار در طراحی سیستم های قوای محركه كه هزینه بالایی نیز دارد، كالیبراسیون را الزامی می سازد.
وی افزود: در كالیبراسیون، سختافزاری كل موتور را كنترل می كند و ارتباطات زیادی با خودرو دارد. این سختافزار و نرمافزار مانند یك رایانه است و باید داده گذاری و برنامه آن نوشته شود. اجرای این پروژه برای خودرو با سوخت یورو4 با EOBD برای شركت های معتبر حدود 24 ماه زمان برده و هزینه آن دو تا سه میلیون یورو است.
ایزانلو، موتور ای اف 7 توربوشارژ را مهمترین پروژه در دست ایپكو عنوان كرد كه باید به تولید انبوه برسد.
معاون تحقیق و توسعه ایپكو خاطرنشان كرد: موتور EF4 در مرحله صنعتیسازی است و طراحی و تست های عملكردی آن انجام شده، اما آزمونهای دوام آن هنوز انجام نشده است.
معاون تحقیق و توسعه ایپكو از اجرای مرحله اول پروژه موتور دیزل سواری نیز خبر داد و گفت: آزمون های مختلف بر روی 24 موتور و مرحله دوم طراحی تغییرات (modifications) نیز انجام شده است.