روابط عمومی پارس خودرو در مطلبی نسبت به نحوه فروش خودروهای مگان در جریان برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد توضیحاتی ارائه کرد.


به گزارش پارس تیونینگ ": روابط عمومی پارس خودرو به دنبال بیان مطلبی در جلسه علنی روز سه شنبه 12 شهریورماه مجلس شورای اسلامی توضیحی به خبرگزاری مهر ارسال کرد.
در جلسه روز سه شنبه مجلس افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 در تذکری اظهار داشت: در جریان برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد 100 خودوری مگان با قیمت 80 میلیون خریداری شده، اما بعد از اجلاس با قیمت 15 میلیون به برخی نورچشمی ها فروخته شده است و این خلاف قانون اساسی و قانون خدمات کشوری است.
متن توضیح پارس خودرو به این شرح است:
به استحضار می رساند؛ واگذاری کلیه خودروهای استفاده شده در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد از طریق مزایده عمومی در دو مرحله به فروش رسیده و براساس روش قانونی مزایده و مبتنی بر قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری با قیمت 52میلیون تومان واگذار شده است که تمامی مدارک و مستندات آن در شرکت موجود است.

شایان ذکر است که در زمان برگزاری مزایده، قیمت کارخانه خودرو مگان صفر کیلومتر به مبلغ 44 میلیون و 600 هزار تومان بوده است که تمامی خودروهای مگان واگذار شده به دلیل بالاتر بودن قیمت بازار آن بالاتر از قیمت کارخانه مورد کارشناسی قرار گرفته اند.

همچنین در برگزاری مزایده مورد اشاره اصل رقابت کاملا مشهود بوده و نمایندگان دستگاه های نظارتی نیز از فرآیند آن مطلع بوده و بعضا در جلسات مربوطه نیز حضور داشته اند و کلیه مقرارت و تشریفات مرتبط با موضوع در حد اعلای آن رعایت گردیده است و حتی در زمان برگزاری آن به جهت جلوگیری از هر گونه شائبه احتمالی طی بخشنامه ای حضور کارکنان پارس خودرو و خانواده های آنان منع گردیده بود.