داوود میرخانی رشتی در اعتراض به صحبت های قائم مقام سازمان محیط زیست مجددا اقدام به انتشار یک نامه سرگشاده کرد. به گزارش پارس تیونینگ ، متاسفانه آقای شاعری كماكان به اظهار نظرهای غیر كارشناسی خود ادامه داده اند:
1- آقای شاعری همیشه بهنگام قرائت مصوبات دولت محترم، بند مربوط به تولید خودرو یورو4 را دیده و خوانده اند و بر اجرای آن اصرار داشتنه اند در حالیكه چشمان نازنینشان به عمد، تبصره یا ماده بعدی را كه حاكی از توزیع سراسری سوخت یورو4 توسط وزارت نفت را ندیده اند و نخوانده اند.
به تعبیری ایشان همیشه لا اله را دیده اند و در بوق كرده اند و به عمد یادشان رفته كه عبارت مزبور با الا ا.. معنای واقعی خود را باز می یابد
2- در 3 مصوبه هیئت دولت های قبلی و فعلی همیشه بر توزیع سراسری سوخت یورو4، شش ماه تا یكسال قبل از تولید خودرو یورو4 تاكید شده است. در آخرین مصوبه، توزیع سوخت یورو4 بایستی از 1/1/91 انجام می شد كه پس از 15 ماه تاخیر، اخیراً توزیع قطره چكانی آن، آنهم در تهران شروع شده است.
3- ایشان به عمد فراموش كردند كه عدم امكان استفاده از سوخت استاندارد یورو4 توسط خودروهای یورو2، عوارض منفی زیر را به همراه دارد.
الف- آلایندگی خودرو كاهش نمی یابد.
ب- پس از یكسال، با خراب شدن زود هنگام كاتالیست كانورتور نه تنها بین نیم تا 2 میلیون تومان هزینه تعویض آن است بلكه ارز خارج شده از مملكت هم به باد هوا رفته است
ج- اگر مالك خودرو زیر بار هزینه تحمیلی فوق نرود آلایندگی خودرو مزبور چند برابر می شود.
4- از اقتصادی صحبت كردن آقای شاعری در عجبم چون بارها برای آقای شاعری نوشته بودیم (پیوست) كه برای دستیابی به كاهش 14600 تن گازهای آلاینده ( تولید 800 هزار دستگاه خودروی یورو2 در سال 92)، در شرایطی كه بنزین استاندارد توزیع سراسری نشده، می توان با صرف هزینه 31 میلیارد تومان، كمتر از21 هزار خودروی فرسوده/ كاربراتوری را خریداری و از رده خارج كرد در حالیكه ایشان اصرار به هزینه كردن 560 میلیارد تومان در سال 92 برای دستیابی به همان هدف یاد شده، تاكید و اصرار می كردند
5- اینكه ایشان دایه مهربان تر از مادر شده و برای سرمایه گذاریهای وزارت نفت دل سوزانده اند جای تعجبی ندارد. چون ایشان هیچگاه بر اساس منطق و استدلال سخن نگفته اند.
وقتی وزارت نفت به خاطر جلوگیری از شلوغی بیش از حد پمپ بنزین ها از اعلام نام 22 پمپ بنزین در تهران خودداری می كند چگونه می توان از ابتر ماندن سرمایه گذاریهای وزارت نفت نگران بود؟ ظاهراً ایشان نمی دانند كه مصرف بنزین یورو4 برای خودروهای یورو2 در حال تردد هم مفید فایده است.
پیوست: دستیابی به هدف، با 529 میلیارد تومان هزینه كمتر
ر وش اول- اگر از سال 92 سوخت یورو 4 توزیع سراسری شده و تمام خودروهای سواری یورو 4 تولید شوند. میزان كاهش آلایندگی در كشور برابر خواهد بود با:
آلایندگی هر كیلومتر پیمایش خودرو با استاندارد یورو2 70/2 گرم گاز آلاینده
آلایندگی هر كیلومتر پیمایش خودرو با استاندارد یورو4 18/1 گرم گاز آلاینده
اختلاف 52/1 گرم گاز آلاینده
 12000 كیلومتر پیمایش سالانه هر خودرو × 52/1 گرم× 800 هزار خودرو در سال 92= 592/14 تن
 برای دستیابی به این هدف، خودروسازان باید از جیب خریداران(اقتصاد ملی)،برای هر خودرو حداقل700 هزار تومان افزایش هزینه را متقبل شوند. این مبلغ برای800 هزار خودرو = 560 میلیارد تومان
 یعنی برای كاهش آلایندگی به میزان 592/14 تن در سال باید 560 میلیارد تومان هزینه كنیم.
روش 2- آلایندگی ایجاد شده توسط هر خودروی فرسوده یا كاربراتوری در هر كیلومتر پیمایش حداقل 59 گرم می باشد . با فرض پیمایش (12000 كیلومتر در سال،هر خودرو) معادل 708 كیلوگرم آلایندگی تولید می كند.
سوال- بجای هزینه 560 میلیارد تومان در روش اول، محاسبه می كنیم چند خودروی فرسوده را از رده خارج كنیم تا به كاهشی معادل همان رقم 592/14تن آلایندگی برسیم؟
پاسخ-20610 خودروی فرسوده یا كاربراتوری باید خارج شود 20610 = 708 ÷ 3 10 × 14592
هزینه این كار برابر است با 20610×5/1 میلیون تومان= 31 میلیارد تومان یعنی حدود 20÷1هزینه روش اول
با اجرای روش دوم، ضمن دستیابی به هدف، مردم عزیزمان( بخوانید اقتصاد ملی) 529 میلیارد تومان كمتر هزینه می كنند.