دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه اجرای مصوبه دولت برای تولید خودرو با استاندارد یورو 4 و با دو ایربگ از ابتدای تیرماه امکانپذیر نیست، گفت: این مصوبه در صورتی قابل اجرا است که قطعات لازم برای تولید و سوخت مناسب تأمین شود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از قارس، ساسان قربانی اظهار داشت: تولید خودرو با استاندارد یورو 4 به دلیل مشکل تأمین قطعات و همچنین محدودیت عرضه بنزین یورو 4 از ابتدای تیرماه امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه تولید خودرو با استاندارد یورو 4 در شرایط فعلی به صورت محدود امکانپذیر است، تصریح کرد: تولید انبوه این خودروها امکانپذیر نیست زیرا برای این تولید باید برنامهریزی مشخصی صورت گیرد و در این جهت باید مشخص باشد که توزیع بنزین و همچنین تأمین قطعات به چه صورت انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان کنترلی بر پارامترهای تولید ندارند و در واقع بستر لازم برای تولید خودرو با استاندارد یورو 4 و یا با دو ایربگ فراهم نیست.
قربانی با اشاره به آمادگی صنعت قطعه سازی و خودروسازی برای تولید محدود خودرو با استاندارد یورو 4 ، گفت: تولید انبوه این نوع خودروها نیازمند یک برنامهریزی مشخص است و محدودیتها در تأمین قطعه و سوخت باید برطرف شود.
* قطعات لازم برای تولید ایربگ به اندازه کافی وارد نشد
به گفته وی، در تأمین ایربگ نیز مشکلاتی وجود دارد و محدودیتهای تأمین ارز باعث شده تا واردات قطعات لازم برای تولید ایربگ با مشکل همراه باشد به همین دلیل واردات قطعه برای تولید ایربگ به میزان لازم صورت نگرفته است.
دبیر انجمن قطعه سازان افزود: مصوبه دولت برای تولید خودرو با دو ایربگ از ابتدای تیرماه قابل اجرا نیست، زیرا قطعات لازم برای تولید ایربگ به کشور وارد نشده است.
* نامه قطعه سازان به رئیس جمهور منتخب
وی در ادامه از نامه قطعه سازان به رئیس جمهور منتخب خبر داد و گفت: در این نامه در مورد مشکلات و مسائل صنعت قطعه سازی بحثهایی را مطرح و در آن اعلام آمادگی کردهایم که در صورت فراهم شدن زمینه مناسب امکان حل این مشکلات با همکاری قطعهسازان وجود خواهد داشت.
قربانی تأکید کرد: با اجبار نمیتوان تولیدی را تغییر داد بلکه باید زمینه لازم برای افزایش کیفیت تولیدات فراهم شود.