نتایج طرح تشدید نظارت بر بازار خودرو

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نتیجه طرح تشدید نظارت، بازرسی و برخورد با متخلفان و محتکران بازار خودرو را اعلام کرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، مجتبی فراهانی اظهار کرد: طرح تشدید نظارت، بازرسی و برخورد با متخلفان و محتکران در تمام بازارها از جمله خودرو از مهر 91 آغاز شده و تا تیر ماه 92 ادامه داشت.
وی با بیان اینکه در این طرح تعداد 46 هزار و 975 مورد بازرسی از سطح نمایشگاهها و نمایندگیهای فروش خودروهای داخلی و خارجی انجام شد، خاطرنشان کرد: طی این بازرسیها حدود 442 پرونده تخلف به ارزش حدود پنج میلیارد تومان تشکیل شد که برای بررسی به سازمان تعزیرات ارسال شده است.
فراهانی ادامه داد: در این طرح تمام مراکز عرضه خودروهای داخلی و خارجی اعم از نمایندگیهای خودروسازان و واردکنندگان و همچنین نمایشگاههای عرضه خودرو تحت پوشش قرار گرفت.
وی افزود: البته پایان طرح تشدید نظارت، بازرسی و برخورد با متخلفان و محتکران به معنای پایان نظارتها در این حوزه نبوده و بازرسیها طبق روال معمول از سطح بازار صورت میگیرد.
به گزارش ایسنا، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: امیدواریم نمایندگیها و نمایشگاههای عرضه خودرو با عملکرد درست مانع از برخورد و تشکیل پروندههای قضایی شوند.