نرخ جدید سرویس مدارس+جدول

اعضای شورای شهر تهران با افزایش ۳۱.۵ درصدی در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ موافقت کردند.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، قیمت ها به شرح زیر می باشد:

ردیف
میزان مسافت رفت و برگشت از درب منزل اولین دانش آموز تا درب مدرسه و بالعکس (کیلومتر(
متوسط کرایه خودروی سواری هر دانش آموز (ریال(
متوسط کرایه خودروی ون برای هر دانش آموز (ریال(
متوسط کرایه مینی بوس هر دانش آموز (ریال(
متوسط کرایه میدل داست هر دانش آموز (ریال(
متوسط کرایه اتوبوس هر دانش آموز(ریال(
۱
۵
۶۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۲۵۲۰۰۰
۲۱۶۰۰۰
۱۸۰۰۰۰
۲
بیش از ۵ تا ۱۰
۷۶۰۰۰۰
۴۴۰۰۰
۲۷۶۰۰۰
۲۳۴۰۰۰
۲۰۴۰۰۰
۳
بیش از ۱۰ تا ۱۵
۸۵۰۰۰۰
۴۹۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۲۷۶۰۰۰
۲۳۴۰۰۰
۴
بیش از ۱۵ تا ۲۰
۹۷۰۰۰۰
۵۲۰۰۰۰
۳۱۲۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۲۶۴۰۰۰
۵
بیش از ۲۰ تا ۲۵
۱۰۶۰۰۰
۵۸۰۰۰۰
۳۷۲۰۰۰
۳۶۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۶
بیش از ۲۵ تا ۳۰
۱۱۸۰۰۰
۶۱۰۰۰۰
۳۹۶۰۰۰
۳۱۸۰۰۰
توافقی
۷
۳۰ به بالا
توافقی
توافقی
توافقی
توافقی
توافقی