نصب تابلوهای نقشه گرافیکی آنلاین


مدیر مرکز مدیریت راهها از نصب اولین تابلوهای نقشه گرافیکی بر خط راهها در مسیر تهران - قم و تهران - کرج - قزوین تا پایان سال جاری خبر داد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، داریوش امانی به ایسنا گفت: در حال حاضر نقشه گرافیکی بر خط راهها روی سایت مرکز مدیریت راهها به آدرس www.iran141.ir وجود دارد اما هنوز روی تابلوهای جادهها نصب نشده که با توجه به برنامهریزهای صورت گرفته بنا داریم در دو مسیر فوق این تابلوها را نصب کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه دسترسی به سایت ممکن است برای همه امکانپذیر نباشد استفاده از تابلوهای گرافیکی و نموداری در جادهها کمک بسیار موثری برای کنترل ترافیک و آگاهی مردم از مسیرها خواهد بود.
امانی درباره بودجه مورد نیاز برای نصب این تابلوها در دو مسیر تهران - قم و تهران - کرج - قزوین گفت: نزدیک به یک و نیم میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه لازم است.
مدیر مرکز مدیریت راهها با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ایجاد سیستمهای هوشمند در راههای کشور است که در این راستا طی سالهای گذشته تلاشهای بسیاری صورت گرفته است، اظهار کرد: در استانها این تابلوها به مراکز مدیریت راههای استان متصل هستند که آنجا بر اساس اطلاعات موجود، دیتاها به مراکز مدیریت راهها در استان فرستاده میشود و سپس پیامهای ترافیکی روی آنها نمایش داده میشود.
وی با بیان اینکه در این سیستم آخرین تغییرات جاده و وضعیت راه با تابلوهای پیام متغیر به رانندگان اطلاعرسانی میشود، یادآور شد: در تابلوهای پیام متغیر، اطلاعات مسیر پیش روی رانندگان همانند تصادف، انسداد راه و وضعیت ترافیکی به صورت آنلاین نمایش داده میشود.