معاون فنی مهندسی پلیس راهور گفت: لغو الزام نصب کیسه هوا در خودروهای تولید داخل تصمیم غیرکارشناسی است و بعید است دولت زیر بار چنین تصمیمی رود.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، سرهنگ احمد رستمی با اشاره به انتشار برخی شایعات مبنی بر عدم الزام نصب کیسه هوا تا پایان سال 92 به دنبال مصوب هیات دولت اظهار داشت: بعید است دولت زیر بار چنین تصمیم غیرکارشناسی برود و اجازه دهد خودروهای داخلی بدون کیسه هوا تولید شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی خودروهای تولید داخل حداقل با یک کیسه هوا تولید می شود و لغو قانون الزام نصب کیسه هوا که از آن عبور کرده ایم بازگشت به گذشته و خطرآفرین است.
به گزارش مهر، گفتنی است چندی قبل رسانه ها اعلام کرده بودند بر اساس مصوبه دولت خودروهای تولید داخل تا ابتدای سال 92 نیاز به نصب کیسه هوای سمت راننده نداشته و الزام نصب دو کیسه هوا در خودرو نیز از تیرماه سال 93 قابل اجرا است.