مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نظر پژویان درباره وزیر پیشنهادی چیست؟


یک کارشناس اقتصادی با شایسته دانستن انتخاب نعمت زاده به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت، گفت: این فرد برای وزارت صنعت بسیار مناسب است و تنها مشکلش عدم تسلط کافی بر تجارت است.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، جمشید پژویان با اشاره به اینکه گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت صنعت تجربه و دانش فعالیت در این حوزه را دارد، اظهار داشت: نعمت زاده در دوران مسئولیت خود در وزارت صنعت اقدام مؤثری برای توسعه صنعت کشور انجام داده است.

وی اضافه کرد: تنها مشکل نعمت زاده به اعتقاد بنده میزان تسلط وی به حوزه تجارت است چرا که با ادغام وزارتخانه ها این فرد باید سه حوزه صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند.

پژویان ضمن تأکید به اینکه البته به عقیده بنده انضمام صنعت، معدن و تجارت با یکدیگر همخوانی ندارد، گفت: در هیچ کشوری وزارت خانه ای تحت این عنوان وجود ندارد بلکه صنعت به دست بخش خصوصی مدیریت و بازرگانی نیز به عنوان نمونه از سوی نهادهایی همانند اتاق بازرگانی مدیریت می شود.

به گزارش تسنیم، این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید پس از رأی اعتماد وزارء ببینم سکان دار وزارت صنعت چه فردی خواهد بود و چه تصمیماتی را برای این بخش کلیدی اقتصاد کشور اتخاذ خواهد نمود. اما روی هم رفته گزینه آقای نعمت زاده برای وزارت صنعت بسیار مناسب است و به شرط کسب رأی اعتماد برای صنعت کشور پیامد های خوبی را خواهد داشت.