با طرح جدید معاینه فنی خودروها
نفس ایران دیگر در نمی آید


مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در خصوص طرح 3 ساله شدن معاینه فنی خودروهای صفر و 2 ساله شدن معاینه فنی برای سایر خودروها گفت: این طرح به نوعی حتی از طرح 5 ساله خودروها بدتر است چرا که در حال حاضر به غیر از خودروهای صفر سایر خودروها موظف هستند هرسال به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند اما در صورت تصویب این طرح عملا خودروها به حال خود رها خواهند شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، مهندس رضوی افزود: به طور جد پیگیر تجدید نظر در مورد این طرح هستیم و در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستیم تا از اشتباهی دوباره در خصوص معاینه فنی خودروها جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: تمامی صاحب نظران و کارشناسان به اتفاق بر این نظر هستند که هر ساله باید تمامی خودروها مورد معاینه فنی قرار گیرند و ما نیز خواهان آن بودیم که قانون معافیت 5 ساله خودروها مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد و براساس قانون تمامی خودروها موظف شوند حداقل سالی یکبار مورد معاینه فنی قرار گیرند.
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها تهران تاکید کرد: وضعیت و کیفیت خودروهای کشورمان در حدی نسیت که بگوییم خودروهای صفر تا 3 سال بی نیاز از معاینه فنی هستند و سایر خودروها نیز 2 ساله یکبار به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند کافی است، این درحالیست که در کشورهای پیشرفته نیز با وجود خودروهای بسیار با کیفیت خودروها بعد از چند سال به طور کامل از رده خارج می شوند و ما تازه می خواهیم بعد 3 سال اقدام به معاینه فنی خودروهایمان کنیم که از استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارند.
به گزارش ایسنا، وی با ابراز امیدواری از اینکه مجلس این بار تصمیمی درستی در مورد معاینه فنی خودروها بگیرد گفت: معاینه فنی خودروها یعنی اینکه بر کیفیت و ایمنی خودروها نظارت وجود داشته باشد و به دنبال آن آلودگی هوا و آلودگی صوتی کاهش یابد و تصویب هرگونه مصوبه ای که این مهم را کمرنگ سازد ظلم در حق مردم است.
رضوی با بیان اینکه از اعضای جدید و فعلی شورای اسلامی شهر تهران نیز انتظار می رود این موضوع را به طور جد پیگیری کنند گفت: چنانچه طرح پیشنهادی 3 ساله شدن معاینه فنی خودروهای صفر و 2 ساله شدن معاینه فنی برای سایر خودروها به تصویب برسد، وضعیت بدتر شده و باید منتظر تشدید آلودگی هوا و آلودگی صوتی در پایتخت و سایر کلان شهرهای کشور باشیم. از این رو انتظار می رود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به نظرات کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه اهمیت داده و تصمیم درست را اتخاذ کنند.