پل شرق به جنوب بزرگراه خاوران با بزرگراه امام علی(ع) که بخش اعظم آن طی 25 روز احداث شده، این روزها به نمادی از سرعت عملیات اجرایی در پروژه احداث بزرگراه امام علی(ع) تبدیل شده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از باشگاه خبرنگاران، پروژه احداث بزرگراه امام علی(ع) شامل 26 کیلومتر مسیر اصلی و 25 تقاطع اصلی و فرعی در حالی طی 22 ماه به بهره برداری رسید که بسیاری از اقدامات انجام شده در آن، رکوردهای اجرایی بی نظیری در مجموع پروژه های عمرانی شهری در کشور محسوب می شوند.

در میان پل های احداث شده در این پروژه، پل شرق به جنوب تقاطع بزرگراه خاوران با بزرگراه امام علی(ع) که یکی از 4 پل اصلی این تقاطع محسوب می شود در زمانبندی محدود تری ساخته شده است. به گفته مجریان پروژه احداث بزرگراه امام علی(ع)، وقتی مشخص شد که امکان جابجایی و رفع کامل معارضات تاسیساتی موجود در محل احداث رمپ های ورودی و خروجی این پل تا زمان بهره برداری از بزرگراه امام علی(ع) وجود ندارد، عرشه میانی پل شرق به جنوب ظرف مدت 25 روز احداث شد تا تکمیل عملیات اجرایی آن در آینده، ترافیک بزرگراه امام علی(ع) را دچار اختلال نکند.

طول پل شرق به جنوب تقاطع بزرگراه های خاوران و امام علی(ع) حدود 110 متر است و بخش احداث شده آن شامل 50 متر از عرشه است که روی عرض بزرگراه امام علی(ع) قرار گرفته است. این طول 50 متری شامل 3 دهانه از عرشه پل بوده و ارتفاع پایه های آن به 12 متر می رسد.

گفتنی است اجرای عملیات عمرانی در 3 شیفت منظم کاری، اجرای همزمان و موازی عملیات قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی و همچنین استفاده از افزودنی های مجاز بتن جهت تسریع در فرآیند گیرش نهایی از جمله راهکارهای ثبت این رکورد بی نظیر اجرایی بوده است.

در حال حاضر تمام معارضات تاسیساتی پل شرق به جنوب تقاطع بزرگراه خاوران با بزرگراه امام علی(ع) برطرف شده و عملیات احداث بخش های باقی مانده آن به سرعت ادامه دارد.