به گزارش پارس تیونینگ به نقل از تسنیم، عبدالله بابایی، در رابطه با پیش فروشهای اخیر شرکت ایران خودرو و ممانعت برخی از نمایندگیها از ثبت نام متقاضیان به بهانه تکمیل ظرفیت سایت ، اظهار داشت: ظرفیت لازم برای ثبت نام تمام افراد در سایت ایران خودرو پیش بینی شده است و به طور حتم باید بگویم مردم در ثبت نام با هیچ مشکلی روبهرو نخواهند شد و هیچ نمایندگی حق عدم ثبت نام را ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در روند ثبت نام، متقاضیان در سایت این شرکت با اخطارهایی از جمله ظرفیت سایت پر بوده و قادر به ثبت اطلاعات شما نیستیم روبه رو می شوند، افزود: اگر ظرفیت یک استان تکمیل شده باشد مشتریان می توانند از طریق نمایندگی ها و سایت این شرکت از ظرفیت سایر استان ها استفاده و ثبت نام قطعی خود را انجام دهند.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو ضمن اشاره به اینکه اگر متقاضیان به هر دلیلی نتواستند از ظرفیت سایر استان ها استفاده کنند خود شرکت این جابه جایی را انجام خواهد داد، اضافه کرد: البته ما تمام تلاش خود را برای افزایش ظرفیت استانها انجام خواهیم داد. حتی در این مسیر اگر ظرفیت های 45 روزه تکمیل شود با گشایش ثبت نام های 90 تا 120 روزه ظرفیت لازم را برای مشتریان به وجود خواهیم آورد.
به گفته بابایی در حال حاضر شرکت ایران خودرو تمام خودروهای خود را به صورت قطعی و غیر قطعی پیش فروش انجام خواهد داد که براین اساس متقاضیان خودرو می توانند با پیشپرداخت 90 درصد قیمت خودرو با مدت تحویل 40 روزه و یا پیش پرداخت 50 درصد قیمت خودرو خرید خود را انجام دهند.
این مقام مسؤل در شرکت ایران خودرو در حالی از ظرفیت بالا و تدابیر خاص این شرکت در ثبت نام متقاضیان خودروهای پیش فروش شده سخن میگوید که همچنان مردم برای ثبتنام و خرید خودرو با مشکل روبه رو بوده و با اخطارهای تکمیل ظرفیت سایت روبه رو میشوند. به نحوی که از همان ساعات نخست پیش فروش ظرفیت ها تکمیل و به نظر می رسد دیگر هیچ فردی قادر به ثبت نام نیست.