مدیرکل استاندارد قزوین خبر داد
نمایندگیهای فروش خودرو زیر ذره بین


مدیرکل استاندارد استان قزوین گفت: در نیمه نخست تیر ماه سال جاری تعداد شش نمایندگی فروش خودرو در سطح استان مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، محمودرضا طاهری اظهار داشت: این بازدیدها در راستای حفظ حقوق شهروندان و به منظور حصول اطمینان از ویژگیهای فیزیکی خودروهای آماده عرضه داخلی انجام گرفته است.
وی افزود: در نیمه نخست تیر ماه سال جاری شش نمایندگی فروش خودرو (سایپا) در سطح این استان مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت.
مدیرکل استاندارد استان قزوین ادامه داد: گزارش این بازدیدها به ستاد سازمان ملی استاندارد ایران که در حال حاضر به صورت متمرکز بر تولیدات واحدهای تولیدی خودرو نظارت عالی دارد، برای پیگیریهای لازم ارائه شد.
طاهری بیان کرد: با توجه به اهمیت نظارت بر کیفیت خودروهای آماده عرضه داخلی در نمایندگیهای خدمات پس از فروش خودرو در سطح استان قزوین، این بازدیدها ادامه دارد.