سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه جلسه امروز به اظهار نظر و جمعبندی در خصوص موضوع مهم هدفمندی یارانهها و چگونگی ادامه اجرای آن اختصاص داشت گفت: دستگاهها را موظف به کاهش قیمت خودرو میکنیم.مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگبه گزارش پارس تیونینگ به نقل از خبرآنلاین محمد باقر نوبخت افزود:در خصوص قیمت خودروها، دستگاهها را موظف خواهیم کرد با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمتها را کاهش دهند.

آماده ارائه یک تبصره کلی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هستیم
وی ادامه داد: ما آماده هستیم با این وضعیت و ضمن برخورداری از نظرات صاحبنظران با توجه به تمهیداتی که اندیشیدیم چگونگی اجرای قانون هدفمندی را در قالب یک لایحه جامع به مجلس تقدیم کنیم. با عنایت به تاکید جمعی از نمایندگان و کمیسیونها، برای ارائه لایحه جامع تبصرهای در بودجه ۹۳به چگونگی اجرای هدفمندی در سال ۹۳اختصاص یابد که با استماع نظرات مجلس را در جلسه فردا جمعبندی میکنیم تا اگر بشود در قالب یک تبصره کلی به لایحه در دست بررسی بودجه ۹۳الحاق کنیم و در غیر این صورت برای اجرای قانون هدفمندی ناگزیر لایحه جامع به مجلس تقدیم کنیم.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس تاکنون کارت زردهایی را به برخی از وزرا داده است آیا این عملکرد مجلس واکنشی از سوی دولت دارد یا روابط غیرعادی آنها را تشدید میکند گفت: همه واکنشهای دولت در قبال کنش نمایندگان در چارچوب قانون تعبیر میشود و وزرا ضمن اینکه به وظایف قانونی خود در جهت اجرا ادامه میدهند ولی با توجه به آییننامه داخلی مجلس به هر سوالی که از سوی نمایندگان طرح میشود پاسخگو خواهند بود.

نرخ ارز در سال آینده یکسان سازی میشود
نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز در سال آینده یکسان سازی میشود، گفت: در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که همیشه نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی یکسان باشد اما با توجه به توانایی ما به منابع ارزی تلاش کردیم عددی را انتخاب کنیم و مجلس هم این ۲هزار و ۶۰۰تومان نرخ را تصویب کرد.