نوجوانان را ملزم کنید تا قوانین اساسی رانندگی را اجرا کنند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، پدر و مادر رانندگان جدید می توانند با تنظیم قوانین ایمنی برای نوجوانان خود نفس راحت تری بکشند.

به نقل از سایت سلامت روز، شورای ملی ایمنی آمریکا این توصیه ها را به والدین نوجوانانی که در سال اول رانندگی هستند، ارائه می دهد:
زمان رانندگی نوجوانان خود را پس از تاریکی هوا محدود کنید. برای آنها این قانون را بگذارید که پس از ساعت 10 شب رانندگی نکنند.
برای سال اول رانندگی به فرزند خود اجازه ندهید با مسافری که کمتر از 18 سال دارد رانندگی کند.
به نوجوان خود اجازه ندهید که در هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده کند.
به فرزند خود اجازه ندهید که الکل بنوشد و رانندگی کند.
نوجوان خود را ملزم کنید تا در هنگام رانندگی کمربند ایمنی خود را ببندد.