مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: دستگاههای کاهنده سوخت خودرو مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران نیستند.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، فریدون بلغاری با اشاره به اینکه دستگاههای کاهنده سوخت خودرو و عملکرد آن با برندهای تجاری مختلف از جمله "رایا" مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران نیست، گفت: این دستگاهها مورد تائید شرکت بهینهسازی مصرف سوخت هم نیستند.
وی گفت: هرگونه آثار مخرب روی خودرو که بر اثر استفاده از دستگاههای کاهنده سوخت خودرو ایجاد شود متوجه فروشندگان این دستگاهها خواهد بود.
او از مردم خواست هرگونه شکایت از تولیدکنندگان دستگاههای کاهنده سوخت را از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.org اعلام کنند.