طی چند رزو گذشته یکی از شرکتهای امداد خودرویی متفرقه با دسترسی به شماره تلفن شخصی شهروندان اقدام به بازاریابی برای کارت خدمات امدادی خود میکند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، یکی از معضلات اساسی در حوزه خدمات پس از فروش خودروها تعداد زیاد شرکتهای امداد خودرویی متفرقه و غیر مسوول در این حوزه است.
پیش از این مدیر عامل امداد خودرو ایران نسبت به اقداماتی چون ایجاد تصادفات صوری، ضرب و شتم، کلاهبرداری و سوءاستفاده توسط شرکتهای امداد خودرویی متفرقه و فاقد صلاحیت هشدار داده بود.
سیدعلی جعفری اظهار کرده بود که شرکتهای امداد خودروی متفرقه که مجوز فعالیت دریافت کردهاند به هیچ وجه از صلاحیت فنی و اخلاقی لازم برخوردار نبوده و شهروندان نباید از خدمات آنها استفاده کنند.
در چنین شرایطی اخیرا یکی از این شرکتها با دسترسی به فایل اطلاعات شماره تلفن همراه و نام شهروندان اقدام به بازاریابی و ارائه پیشنهاد فروش کارت خدمات امداد خودرویی کرده است.
یکی از شهروندان در این زمینه میگوید: روز گذشته از طرف یکی از شرکتهای امداد خودرویی با من تماس گرفته و پیشنهاد کردند کارت خدمات پنج ستاره طلایی آنها را به قیمت 89 هزار تومان خریداری کنم.
وی با بیان اینکه نکته تعجب برانگیز این بود که چگونه کارمندان این شرکت به شماره تلفن شخصی و اطلاعات نام و نام خانوادگی من دست پیدا کردهاند، خاطرنشان میکند: پس از این که این موضوع را از آنها سوال کردم گفتند که شماره تلفن همراه من را از شرکتهای بیمه گرفتهاند. این در حالی است که من خودرو نداشته و در نتیجه بیمه نامه خودرویی نیز به نام من نزد هیچ یک از شرکتهای بیمهای وجود ندارد.
این وضعیت در حالی است که هماکنون تخلفات مشابهی نیز صورت میگیرد بهگونهای که برخی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات خودرویی در تماس با شهروندان آخرین وضعیت خودرویی که از خودروسازان خریدهاند را جویا شده و پیشنهاد ارائه خدمات پس از فروش را به آنها ارائه میکنند.
با این حال پس از گذشت مدتها از بروز چنین تخلفاتی هنوز مشخص نشده که اطلاعات و شماره تلفن شخصی شهروندان چگونه به دست این شرکتها رسیده است؟ آیا درز اطلاعات شخصی شهروندان از طریق خودروسازان صورت گرفته و یا شرکتهای بیمه در این زمینه نقش داشتهاند؟
البته اخیرا برخی شرکتهای امداد خودرویی پا را فراتر از این نهاده و به فایل اطلاعات شماره تلفن همراه شهروندانی که در طول عمر خود هیچ خودرویی نداشتهاند نیز دست یافتهاند.