هفته گذشته
تهرانی ها چقدر بنزین مصرف کردند ؟


مصرف بنزین استان تهران در سومین هفته تابستان با ثبت متوسط مصرف روزانه ۱۲ میلیون و ۱۸۶ هزار لیتر نسبت به هفته دوم تیر کاهشی ۱.۲ درصدی داشت.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در سومین هفته تابستان (15 تا 21 تیر) در استان تهران در مجموع 85 میلیون و 300 هزار لیتر بنزین در باک خودروها و موتورسیکلت ها به مصرف رسید.
روز شنبه (پانزدهم تیر) مجموع مصرف بنزین در پایتخت ایران و دیگر شهرهای استان تهران به 12 میلیون و 900 هزار لیتر رسید. در روز بعد با کاهش 500 هزار لیتری مصرف این فرآورده نفتی، 12 میلیون و 400 هزار لیتر بنزین در سطح این استان مصرف شد.
مجموع مصرف بنزین تهران در روز دوشنبه (هفدهم تیر) با افزایش 400 هزار لیتری به 12 میلیون و 800 هزار لیتر رسید.
سه شنبه (هجدهم تیر) مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در تهران با کاهش 200 هزار لیتری به 12 میلیون و 600 هزار لیتر رسید.
مصرف بنزین روز نوزدهم تیرماه این استان نسبت به روز قبل از آن ثابت بود در این روز مصرف بنزین تهران در مرز 12 میلیون و 600 هزار لیتر ثبت شد. روز پنجشنبه (بیستم تیر) مصرف 11.4 میلیون لیتری بنزین از کاهش ترددها در سطح استان تهران حکایت داشت.
مصرف بنزین تهران در روز جمعه (بیست و یکم تیر) با ثبت رقم 10 میلیون و 600 هزار لیتر، متوسط مصرف روازنه بنزین این استان را در سومین هفته تیر ماه به 12 میلیون و 186 هزار لیتر رساند که در مقایسه با متوسط مصرف 12 میلیون و 329 هزار لیتری هفته دوم تابستان نشان دهنده کاهش 1.2 درصدی مصرف بنزین استان تهران است.