مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


هوا آلوده تر از این که هست، می شود؟پیشنهاد سه ساله شدن معافیت خودروها از معاینه فنی در حال بررسی است. طرحی که به اعتقاد کارشناسان نه تنها از آلودگیهای هوا نمی کاهد بلکه آن را تشدید هم می کند.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، چند سالی می شود که قانون معافیت پنج ساله خودروها از معاینه فنی اجرا می شود. قانونی که از زمان اجرا تاکنون مخالفان سرسختی داشته اما طرح پیشنهادی برای اصلاح آن بیش از قانون فعلی منتقد دارد.

در تغییر این طرح قرار بر این است که معاینه فنی خودروهای صفر سه ساله و معاینه فنی سایر خودروها دو ساله شود. موضوعی که در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب رسیده و به نظر می رسد همان پیشنهادی قدیمی سازمان محیط زیست باشد.

پیش از این قائم مقام سازمان محیط زیست گفته بود: طرحی از سوی سازمان برای سه ساله کردن معاینه فنی خودروهای صفر به دولت ارائه شده است. یعنی معافیت را از 5 سال به سه سال کاهش داده اند.

او ادامه داد: در دنیا معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر سالانه است ولی پیشنهاد سه ساله کردن اعتبار معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر را به کمیسیون زیربنایی دولت و مجلس ارائه می کنیم.

تصمیمات خلقالساعه نگیریم


اما این طرح هم نتوانسته رضایت منتقدان را به دست آورد. یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان این که در تمام دنیا، با وجود خودروهای باکیفیت و استاندارد بالا، سالی یکبار خودروها مورد معاینه فنی قرار میگیرند و ما هم ما باید از تجربه دنیا و کشورهای پیشرفته بهرهمند شویم و تصمیمات خلقالساعه نگیریم گفت: خودروهایی که بیش از 5 سال از عمرشان می گذرد، هم اکنون موظفاند سالانه یکبار به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند،اما با مطرح شدن طرح جدید مبنی بر معافیت 3 ساله خودروهای نو و 2 ساله شدن معاینه فنی برای سایر خودروها وضعیت بدتر خواهد شد و این طرح نیز اصلا قابل قبول و کارشناسی نیست.

رشیدی ادامه داد: 2 ساله شدن معاینه فنی برای خودروها، آن هم در کشور ما که اکثر خودروها از استاندارد مناسب و بالا برخوردار نیستند، به هیچ وجه قابل قبول نیست و سبب تشدید آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها خواهد شد.

به گفته مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حال حاضر نیز با مشکلاتی مانند خراب شدن قطعه کاتالیست در خوردوها و تعویضنکردن این قطعه مواجهایم که با 2 ساله شدن معاینه فنی خوردوها و معافیت 3 ساله خودروهای نو از معاینه فنی عملا خودروها به حال خود رها خواهند شد و این موضوع چیزی جز افزایش آلودگی هوا را به دنبال نخواهد داشت.

رشیدی امیدوار است قوانین بر اساس نظرات کارشناسی و تجربیات دنیا تصویب شوند و همچنین پایبندی و الزام به اجرای قوانین سختگیرانهتر شود تا با حجم انبوهی از قوانینی که هرگز اجرا نمیشوند مواجه نباشیم.

سه سال افزودن به سن معافیت معاینه فنی یعنی کاهش سه سال از عمر شهروندان


چندی پیش مهدی حجت، عضو منتخب چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از مراکز معاینه فنی با بیان اینکه امروز اولویت نخست ۹۷ درصد از شهروندان تهرانی آلودگی هواست،گفت: در شرایطی که امروز استاندارد سوخت خودروهای تولید داخل پایین است، معاینه فنی، تنها راه در دسترس برای برونرفت از بحران آلودگی هواست.

او همچنین درباره افزایش سنوات معافیت خودروهای تازهتولیدشده از معاینه فنی تصریح کرد: سه سال افزودن به سن معافیت معاینه فنی یعنی کاهش سه سال از عمر شهروندان.

خودروها به حال خود رها می شوند


سید علی رضوی، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران از منتقدان سرسخت طرح سه ساله شدن معاینه فنی خودروهای صفر و دو ساله شدن معاینه فنی برای سایر خودروها نیزاین طرح را زیان بار تر از طرح گذشته دانست و گفت: این طرح به نوعی حتی از طرح معافیت پنجساله خودروها بدتر است چراکه در حال حاضر غیر از خودروهای صفر، سایر خودروها موظف هستند هرسال به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند اما در صورت تصویب این طرح عملا خودروها به حال خود رها خواهند شد.

رضوی افزود: بهطور جد پیگیر تجدید نظر در مورد این طرح و در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستیم تا از اشتباهی دوباره درخصوص معاینه فنی خودروها جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: تمام صاحبنظران و کارشناسان به اتفاق بر این نظر هستند که هر سال باید تمام خودروها مورد معاینه فنی قرار گیرند و ما نیز خواهان آن بودیم که قانون معافیت پنج ساله خودروها مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد و براساس قانون تمام خودروها موظف شوند حداقل سالی یکبار مورد معاینه فنی قرار گیرند.

به گزارش مهر، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران تاکید کرد: وضعیت و کیفیت خودروهای کشورمان در حدی نیست که بگوییم خودروهای صفر تا سه سال بینیاز از معاینه فنی هستند و سایر خودروها نیز دو سال یکبار به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند، کافی است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته نیز با وجود خودروهای بسیار باکیفیت، خودروها بعد از چند سال بهطور کامل از رده خارج میشوند و ما تازه میخواهیم بعد از سه سال اقدام به معاینه فنی خودروهایی کنیم که از استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارند.

منتظر تشدید آلودگی هوا باشیم


وی با ابراز امیدواری از اینکه مجلس این بار تصمیم درستی در مورد معاینه فنی خودروها بگیرد، گفت: معاینه فنی خودروها یعنی اینکه بر کیفیت و ایمنی خودروها نظارت وجود داشته باشد و به دنبال آن، آلودگی هوا و آلودگی صوتی کاهش یابد و تصویب هرگونه مصوبهای که این مهم را کمرنگ سازد، ظلم در حق مردم است.

رضوی با بیان اینکه از اعضای جدید و فعلی شورای اسلامی شهر تهران نیز انتظار میرود این موضوع را بهطور جد پیگیری کنند، گفت: چنانچه طرح پیشنهادی سهساله شدن معاینه فنی خودروهای صفر و دوساله شدن معاینه فنی برای سایر خودروها به تصویب برسد، وضعیت بدتر شده و باید منتظر تشدید آلودگی هوا و آلودگی صوتی در پایتخت و سایر کلانشهرهای کشور باشیم. از این رو انتظار میرود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به نظرات کارشناسان و صاحبنظران در این زمینه اهمیت داده و تصمیم درست را اتخاذ کنند.

یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا کنترل مداوم خودروها برای سالم بودن مبدل کاتالیستی آنها، تنظیم بودن موتور، عدم وجود روغن سوزی و ... است که تحقق این مهم با معاینه فنی خودروها امکان پذیر است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند معاف شدن خودروهای نو تا پنج سال از دریافت معاینه فنی، عقب گرد در حل معضل آلودگی هوا محسوب میشود زیرا معاینه فنی خودروها میتواند منجر به کاهش 25 درصدی آلودگی هوا در تهران شود.

بیش از 80 درصد از آلودگی وسایل نقلیه به وسیله خودروهایی تولید می شود که فرسوده بوده یا به مرور از استانداردها خارج میشوند در چنین شرایطی معاینه فنی خودروهایک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود.