واردات خودروهای سواری به کشور در سه ماهه نخست سال 1392 با افزایش 2.3 درصدی به 8504 دستگاه رسید.
به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، براساس تازهترین آمار گمرک ایران در بهار امسال ارزش واردات خودروهای سواری نیز با افزایش 7.27 درصدی بالغ بر 189 میلیون دلار شد. ضمن اینکه وزن خودروهای سواری وارداتی با افت 1.18 درصدی به 13 هزار تن رسید.
در سه ماهه نخست سال جاری خودروهای سواری وارداتی از نظر ارزشی سهمی معادل 2.01 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند. میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی مدت زمان یادشده 22 هزار و 179 دلار بود که نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش 4.87 درصدی را نشان داد.
امارات، چین و کرهجنوبی سه مبدا اصلی واردات خودرو به ایران در بهار 1392 بودند. سهم امارات از واردات خودروی ایران به 68.69 درصد و سهم چین و کرهجنوبی نیز به ترتیب به 18.39 و 8.33 درصد رسید. سایر کشورها نیز تنها 4.6 درصد از واردات خودروی ایران را به خود اختصاص دادند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، واردات خودروی ایران در سه ماهه نخست امسال در حالی با رشد مواجه شد که در فروردین ماه و همچنین دو ماهه نخست سال جاری به ترتیب 68.36 و 21.04 درصد کاهش یافته بود.