نشست دبیران انجمن های خودروسازان و قطعه سازان و تعدادی از مدیران ارشد شركت های خودروساز كشور با رئیس هیات عامل ایدرو به منظور بررسی راهكارهای مقابله با چالش های صنعت خودرو برگزار شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، این جلسه به دلیل نقش و جایگاه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهعنوان سازمان توسعه ایِ صنعتی و نیز سهامدار بزرگترین شركت های خودروساز كشور در محل این سازمان برگزار شد و طی آن، رویدادهای اخیر صنعت خودرو كه منجر به كاهش تولید محصولات این صنعت شده و موضوعاتی نظیر تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو و نحوه قیمت گذاری محصولات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مدیران صنعت خودروی كشور برای تامین ارز مورد نیاز این صنعت اعلام آمادگی كردند مشروط بر این كه در قیمتگذاری خودروها اصلاحات لازم صورت گرفته و نرخ حاشیه بازار برای محصولات این صنعت اعمال شود.
همچنین اعلام شد لازم است واردات خودرو از طریق ارز آزاد صورت گرفته و تعرفه جاری اعمال شود.
بنا بر این گزارش، بررسی بازار خودروی سایر كشورها نشان می دهد با وجود تسخیر عمده بازار این كشورها توسط برندهای ملی، راهكار تعیین قیمت خودرو مورد استفاده نبوده و لذا در جلسه پیشنهاد شد در بازار خودروی كشور نیز ضمن استفاده از تدابیر دیگر برای تنظیم بازار، در صورت ضرورت قیمت گذاری، از تمام ظرفیت های مفاد ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده و دولت مابه التفاوت قیمت مصوب و قیمت عادله را پرداخت کند.
همچنین بنا بر گزارش مذكور، در این جلسه وابستگی صنعت خودرو در شبكه تامین قطعات به سه بخش شامل قطعات 100درصد خارجی، قطعات با كسری ظرفیت داخلی و قطعاتی كه از كیفیت مطلوب برخوردار نیستند تقسیم بندی شد و مقرر شد خودروسازان نسبت به رفع كمبودهای موجود در این سه بخش اقدام كنند و سازمان گسترش نیز در چارچوب وظایف و ماموریت های خود، مشاركت لازم را در این فرایند صورت خواهد داد.