رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین نسبت به خبر سوءاستفاده ۱۳ جایگاه سوخت از کارتهای باطلشده بنزین واکنش نشان داد و اشکال را از سیستم هوشمند سوخت دانست. وی در خصوص خودداری جایگاهها از عرضه بنزین یورو ۴ نیز گفت: جایگاهها در بنزین یورو ۴، هم زیان میکنند و هم به کمفروشی متهم میشوند.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، بیژن حاجمحمدرضا در خصوص مشکلات اخیر برای عرضه بنزین یورو 4 اظهار داشت: تولید بنزین یورو 4 در حد محدود است، فعلا بخشی از آن در شهر تهران توزیع میشود و با بیشتر شدن تولید قرار است در البرز، اراک، اصفهان و دیگر کلانشهرها توزیع شود.
وی افزود: مسئله ما در22 جایگاه عرضه کننده بنزین یورو 4 در تهران، کسری و بخار بسیار زیاد این فرآورده است، چنانکه این فرآورده تنها از طریق انبار ری توزیع میشود، این انبار ابتدای کویر قم قرار گرفته است و وقتی به سمت ارتفاعات تهران مانند تجریش و لواسانات حمل میشود، کسری آن بسیار بیشتر میشود.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سراسر کشور اضافه کرد: ما بهای حدود 4.5 لیتر در هر هزار لیتر یا 45 لیتر در ده هزار لیتر را به عنوان تبخیر از شرکت نفت دریافت میکنیم اما تبخیر بنزین یورو 4 از 9 تا 13 در هر هزار لیتر در نوسان است که 2 تا 3 برابر رقم پیشین است.
وی تاکید کرد: این کسری هم طی راه و هم هنگام تخلیه فرآورده از تانکر به مخازن زیرزمینی سخت جایگاهها اتفاق میافتد.
حاجمجمدرضا با بیان اینکه متأسفانه این تبخیر در باک خودروها نیز ادامه مییابد، گفت: ما در طول 10روز گذشته بیش از 10هزار تلفن داشتیم که جایگاههای ما را متهم به کمفروشی میکردند در حالی که جایگاهها در کیفیت و کمیت فرآورده تأثیرگذار نیستند، چنانکه کیفیت فرآورده در اختیار شرکت نفت و کمیت آن نیز با سازمان ملی استاندارد و بازرسی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است.
وی تصریح کرد: در طول 10 تا 12 روز گذشته 2 یا 3 بار لیست جایگاههای توزیع کننده بنزین یورو را تغییر دادیم و تعدادی از جایگاهداران مجددا از پخش بنزین یورو 4 انصراف دادهاند چون نمیتوانند از یک طرف فرآورده کمتری تحویل بگیرند و از طرف دیگر به دزدی متهم شوند.
رئیس اتحادیه جایگاه داران بنزین سراسر کشور اظهار داشت: ما پول فرآوردهای که کسر آمده است را پرداخت می کنیم که مجموع آن تا پایان سال رقم بسیار زیادی خواهد شد، چنانکه ما برای هر هزار لیتر 4.5 لیتر تبخیر از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی میگیریم که در یک میلیون لیتر کسری مجاز به 4 هزار و 500 لیتر میرسد اما توزیع بنزین یورو این رقم را به 14 تا 16 هزار لیتر خواهد رساند.
وی تصریح کرد: در پایان سال این کسریها جمع شده و بنابر قیمت بنزین در FOB خلیج فارس جایگاهها را جریمه میکنند.
هیچ بنزینی از طریق طرح کهاب جمعآوری نمیشود
حاجمحمدرضا در پاسخ به پرسش فارس درباره تاثیر اجرای طرح کهاب در جمع آوری بخارات بنزین در جایگاهها گفت: ما 3 سال پیش طرح کهاب را اجرا کردیم اما آقایان وسیلهای که این بخارات را از جایگاهها جمعآوری کرده و ببرد ندارند.
وی افزود: هر جایگاه 30 تا 50 میلیون تومان برای نصب تجهیزات طرح کهاب هزینه کرده و هر 6 ماه یکبار نیز باید 200 تا 300 هزار تومان برای اخذ تأییدیه پرداخت کند اما هنوز طرح کهاب پا در هوا مانده است.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سراسر کشور تصریح کرد: عملا هیچ بنزینی از طریق طرح کهاب جمعآوری نمیشود ما هنوز بنزین را بر اساس شیوههای قرون وسطایی و با توجه به عمقسنجی چشمی تحویل میگیریم در حالی که باید سوخت از طریق نفتکش میتر دار به ما تحویل شود.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات عمده ما در کسریها آن است که بنزینی که در انبار ری بارگیری شده و در تجریش تحویل داده میشود قبل از تخلیه 300 تا 400 لیتر کسری دارد، چرا که بنزین منقبض میشود.
واکنش به خبر سوءاستفاده از کارتهای سوخت: سامانه هوشمند مشکل دارد
حاجمحمدرضا در ادامه اظهار داشت: بنده خودم دو جایگاه را مدیریت میکردم که یکی از آنها 20 سال تعطیل بوده است چون منفعت نداشته و دیگری نیز به سختی به فعالیت خود ادامه میدهد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره جریمه جایگاه تحت مدیریت خود به دلیل سوءاستفاده از کارتهای باطل شده سوخت گفت: نزدیک 50 درصد از جایگاههای سوخت در سرتاسر ایران جریمه شدهاند نه فقط جایگاه بنده و اصلا جرایم به استفاده از کارتهای سوخته بنزین ارتباطی نداشته است.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سراسر کشور اضافه کرد: این آقایان به دلایل افتخاراتی که از سال 86 تاکنون کسب کردهایم و یک طرح آبکی بدون مبدأ را اجرا کردیم، اتهامات عدیدهای به ما زدند که ناشی از کسری و کم کاری خود سیستم هوشمند است و باید بگویم در واقع سیستم هوشمند سوخت نارسا است.
وی افزود: اگر شما یک کارت بانکی در خیابان پیدا کنید و در یک شعبه بانک از آن سوء استفاده کردید آیا رئیس شعبه بانک باید جوابگو باشد.
وی تصریح کرد: کارت سوخته و غیر سوخته زمانی اعتبار پیدا میکنند که در جایگاه فعل و انفعالی روی آن انجام شده باشد.
حاج محمدرضا در پاسخ به این پرسش فارس که بعضی جایگاهها کارتهای سوخته را با فرآیند پیچیدهای بازیابی و از آن سوءاستفاده میکنند، گفت: این حرف مزخرف است؛ این حرف باید مستند داشته باشد چون ایراد افترا خیلی ساده است، بنده هم میتوانم شرکت نفت را به میلیاردها سوء استفاده متهم کنم. تا وقتی مستندی در دست نباشد در حد حرف و تعریف است.
خبرنگار فارس پرسید: ظاهرا جریمههای کلانی برای 13 جایگاه به دلیل سوء استفاده از کارتهای باطل شده سوخت وضع شده است که حاج محمدرضا جواب داد: صد در صد جایگاهها زیر این اتهام هستند، چنانکه برای جایگاه سلطانیه زنجان 2 میلیارد تومان جریمه بریدهاند. آقایان کم کاری خودشان را به حساب چنین اراجیفی میگذارند.
به گزارش فارس، دیروز یک مقام آگاه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از از کشف یک شبکه سوءاستفاده از کارتهای سوخت خبر داد و گفت: این شبکه کارتهای سوخت باطل شده را از طریق یک عملیات پیچیده فنی بازیابی کرده و با همدستی تعدادی از جایگاههای سوخت تهران به صورت غیر مجاز سوخت را از شبکه توزیع سوخت خارج میکردند.