واکنش تند برخی مسوولان به بهمنی


معاون وزیر صنعت بیان صحبتهایی مربوط به ورود کالاهای لوکس و خودرو بهجای کالاهای اساسی را بچهگانه و دور از شأن مسئولان دانست و گفت: امکان ورود خودرو بهجای کالاهای اساسی بهدلیل روند ترخیص وجود ندارد.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، عباس قبادی در واکنش به اظهارات رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر ترخیص خودرو و کالاهای لوکس در لوای کالاهای اساسی اظهار داشت: بانک مرکزی هر کالای لوکسی را که بهعنوان کالای اساسی قرار است وارد شود در آب بریزد، مگر میشود؟ این حرفهای بچهگانه که مسئولان مطرح میکنند، چیست؟
وی با بیان ما بهعنوان وزارت صنعت تنها 8 قلم کالای اساسی داریم که برای واردات نیاز به ارز دارد، گفت: مگر میشود بهجای گندم خودرو وارد کرد؟ این صحبتها عامیانه است و در شأن مقامات کشور نیست، زیرا هر کالایی ثبت سفارش میشود، مگر کالای قاچاق است که بخواهند یک کالا را بهجای کالای دیگری وارد کنند؟ همه این کالاها ثبت سفارش شده و تعرفه خود را دارد.
بهگفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، این صحبتها توهین به شعور مردم و جامعه بوده و حرفهای بیربطی است که مطرح میشود.
به گزارش تسنیم، وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا ترخیص کالاها با صدور مجوز 2.5 میلیارد دلاری شروع شده، گفت: هنوز تخصیص این میزان پول در یکی از بخش ها که مربوط به بانک مرکزی است با مشکل روبهرو شده است.
واردات خودرو به جای دارو خندهدار است!
معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه امکان واردات خودرو به جای دارو وجود ندارد، گفت: به نظر من اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درست منعکس نشده است، وگرنه افراد با کمترین معلومات هم میدانند که امکان تخلف همه دست اندرکاران حوزه واردات وجود ندارد.
محمدرضا نادری درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر سوءاستفاده رخ داده در واردات دارو با ارز مرجع گفت: واردات کالا به کشور دارای فرآیند مشخص و شفافی است و اگر قرار است به عنوان مثال خودرو به جای دارو وارد کشور شود باید همه فعالان حوزه واردات تخلف کنند که این کار رخ دهد که چنین چیزی امکان ندارد.
وی افزود: اگر مرور کوتاهی بر روند تجارت خارجی کشور داشته باشیم مشخص میشود که مراحل ارائه سفارش خریدار به فروشنده خارجی، ثبت سفارش واردات کالا، گشایش اعتبار توسط بانک، حمل کالا توسط یک شرکت مستقل، بخشهای مربوط به فعالیت سازمان بنادر، شرکت فرودگاهها و شرکت کشتیرانی، بخش صدور قبض انبار و اتاق بازرگانی همه و همه باید مرتکب تخلف شوند و گواهی مبداء و اظهارنامه واردکننده هم خلاف باشد تا یک کالا به جای کالای دیگر وارد کشور شود که احتمال چنین چیزی صفر است.
نادری به ایسنا گفت: واردات خودرو به جای دارو حرف خندهداری است و و اصولا امکانپذیر نیست. دارو با مجوز وزارت بهداشت وارد میشود و هیچ کالایی بدون ارائه ثبت سفارش معتبر امکان ترخیص از گمرک را ندارد.
معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه صدور اجازه ترخیص داروهای انباشت شده از گمرک حقوق هیچ کسی را تضییع نمیکند، افزود: دارو عمدتا از طریق هواپیما و از فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور میشود بنابراین اصولا امکان واردات خودرو با هواپیما وجود ندارد.
اظهارات معاون گمرک ایران در حالی مطرح میشود که چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبهای خطاب به مقامات گمرک و وزارت صنعت گفت که عدهای میخواهند کالاهای غیراساسی را لابهلای دارو و کالای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تا ۳۱۷۰ تومان بفروشند.
محمود بهمنی این را هم گفت که "پشت پرده اعتراضات به ترخیص نشدن دارو و کالای اساسی، نقشهای برای ورود کالاهای لوکس با ارز ۱۲۲۶ تومان و فروش با ارز ۳۰۰۰ تومان است. برخی شانتاژ میکنند و بر این باورند که میتوانند با شلوغکاری از آب گلآلود ماهی بگیرند. این درست نیست که ما بیتالمال را مفت و مجانی با ارز ۱۲۲۶ تومان در اختیار این افراد بگذاریم که آنها در بیرون با نرخ ۳۱۰۰ تومان بفروشند!"
البته وی توضیح نداده است سال گذشته که صدها دستگاه خودروی لوکس با ارز مرجع وارد کشور و در بازار بر اساس ارز آزاد فروخته شد، چرا موضعگیری نکرد.