واکنش پژویان به تغییر پایه قیمتگذاری

رییس شورای رقابت با بیان اینکه تاکنون هیچ درخواستی به شورا جهت تغییر در سال مبنای قیمتی در دستورالعمل خودرو ارائه نشده است، گفت: در صورت ارائه درخواست شورا آن را بررسی خواهد کرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، جمشید پژویان، درباره اظهارنظرهای مطرح شده از جانب رییس شورای رقابت مبنی بر موافقت با تغییر سال مبنای قیمتی خودرو، تصریح کرد: این مسئله به موافقت من احتیاجی ندارد بلکه باید از طرف خودروسازان و یا دیگر نهادهای ذیربط پیشنهادهای این چنینی به شورا ارائه شود و در نهایت اعضای شورا آن را بررسی کنند که تاکنون این مسئله عملیاتی نشده و هنوز هیچ درخواست رسمی برای تغییر در دستورالعمل قیمت خودرو نداشته ایم.

به گزارش ایسنا، وی درباره تورم بخشی خودروهای باقیمانده نیز عنوان کرد: هیچ خودرویی باقی نمانده که خودروسازان اطلاعات لازم را در رابطه با آن ارائه کرده باشند و بانک مرکزی هنوز تورمش را محاسبه نکرده باشد.برای خودروهایی که هنوز قیمتشان مشخص نشده است باید منتظر ماند تا خودروسازان اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را ارائه کنند که این مهم هنوز محقق نشده است.