واگذاری بلوك یك درصدی ایران خودرو


شركت سرمایه گذاری صنعت و معدن، روز ۱۶ مردادماه، بلوك یك درصدی سهام ایران خودرو را در بازار اول بورس اوراق بهادار عرضه می كند.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، برهمین اساس تعداد ۹۶ میلیون سهم از سهام ایران خودرو، روز ۱۶ مردادماه در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شود.

هر سهم این بلوك با قیمت پایه دو هزار و ۴۰۰ ریال به صورت یكجا و نقد فروخته می شود.

عرضه بلوك یك درصدی ایران خودرو به صورت عمده غیرمدیریتی انجام می شود.