واگذاری راهنمایی و رانندگی به شهرداری

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: از آنجایی که تجربه روابط کاری میان راهنمایی و رانندگی تهران با شهرداری مثبت بوده، طرحی در کمیسیون شوراها مطرح شده که بر اساس آن، این روابط به سایر کلانشهرها تعمیم داده شود.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، اسکندر مومنی با اشاره به بررسی طرح واگذاری امور راهنمایی و رانندگی کلانشهرها به شهرداریها که بررسی آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور آغاز شده است، گفت: این طرح درباره روابط کاری بین شهرداری و راهنمایی و رانندگی است.
رئیس پلیس راهور ناجا، افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹، مقرر شد که نوعی روابط کاری میان راهنمایی ورانندگی و شهرداری تهران به وجود آید که البته این روابط به معنای الحاق راهنمایی و رانندگی به شهرداریها نیست.
به گزارش خانه ملت، وی تصریح کرد: از آنجایی که تجربه روابط کاری میان راهنمایی و رانندگی تهران با شهرداری مثبت بوده، طرحی در کمیسیون شوراها مطرح شده که بر اساس آن، این روابط به سایر کلانشهرها تعمیم داده شود.
مومنی یادآور شد: قرار است این طرح پس از تهران در مشهد اجرا شود که البته این طرح در مراحل ابتدایی بوده و نهایی نشده است.
شماره گذاری خودروها با مجوز سازمان محیط زیست و استاندارد انجام میشود
مومنی همچنین درباره شماره گذاری خوردروها که باید مجوز آن ابتدا از سوی سازمان محیط زیست و استانداری صادر شده و سپس به تایید راهنمایی و رانندگی برسد، گفت: رویه شماره گذاری خوردروها به این ترتیب است که هر خودرو برای شماره شدن نیازمند مجوز سازمان محیط زیست و سازمان استاندار است و پس از آن راهنمایی و رانندگی مجوز شماره گذاری را میدهد.
خودورسازان مکلف به تولید خودروهای با کیسه هوا هستند
رئیس پلیس راهور ناجا، همچنین درباره لزوم نصب کیسه هوا در خودروهای جدید، تصریح کرد: نصب کیسه هوا در خودروهای جدید یکی از شرایط سازمان استاندارد برای تولید خودروهای استاندارد است و تمامی خودروسازان باید خودروهای سواری را با کیسه هوا تولید کنند.