به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، سید مجتبی شفیعی روز دوشنبه افزود: با توجه به اینکه معلولان و جانبازان نیازمند ترددهای اضافی برای دریافت خدمات درمان و پزشکی هستند و با توجه به اینکه این افراد اغلب از خدمات حمل و نقل عمومی مناسب بهرهمند نیستند، بررسی و پیشنهاد ستاد مبنی بر افزایش سهمیه معلولان و جانبازان به ریاست جمهوری ارائه شد.

وی افزود: بر اساس توافق با دستور رییس جمهوری مقرر شد روزانه 200 هزار لیتر سهمیه بنزین ویژه جانبازان و 50 هزار لیتر سهمیه ویژه معلولان از طریق سازمان بهزیستی و بنیاد شهید در اختیار این افراد قرار گیرد.
شفیعی تصریح کرد: در صورتی که موافقتهای اولیه با دستگاهها نهایی شود از خردادماه این سهمیهها در اختیار معلولان و جانبازان قرار میگیرد در غیر این صورت از تیرماه از طریق کارتهای ویژه و یا جبران ما به التفاوت هزینه سوخت با توجه به هماهنگی دستگاههای ذیربط در اختیار این جامعه هدف قرار میگیرد.
وی درباره اینکه چه میزان به هر جانباز یا معلول سهمیه سوخت اعطا خواهد شد گفت: جزئیات سهمیه ویژه جانبازان و معلولان در اختیار سازمانهای مربوطه و اطلاع رسانی خواهد شد.

ورود خودروهای سبک با سوخت پاک

رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور درباره برنامههای ستاد سوخت برای جایگزینی خودروهای فرسوده نیز گفت: پیش از دولت نهم عمده مصرف سوخت برای خودروهای سبک بنزین بود و تنها 50 هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز وجود داشت این در حالیست که امروز تعداد خودروهای دوگانهسوز به 3.5 میلیون خودرو رسیده است که این عملکرد جایگاه ایران را به رتبه اول جهانی رسانده است.
وی گفت: توسعه جایگاه CNG که در سال 84 تنها 33 جایگاه بود به 2004 جایگاه در پایان سال 91 بسیار حائز اهمیت است.
شفیعی ادامه داد: توسعه سوخت CNG همچنین از لحاظ مصرف روزانه بنزین نیز شرایط را بهبود بخشیده به طوری که اگر شیب مصرف بنزین با همان شیب سال 84 بود الان مصرف روزانه به 140 میلیون لیتر بنزین میرسید در حالی که امروز مصرف روزانه بنزین در کشور به 67 میلیون لیتر رسیده است.
شفیعی گفت: گازوئیل (نفت گاز) همچنین هزینه سوخت را برای خودروهای سبک به کمتر از نصف هزینه بنزین میرساند و بر همین اساس با هماهنگی که با خودروسازی ایران خودرو صورت گرفته نمونههایی از خودروهای سبک با موتور گازوئیل سوز تولید شده است و این آمادگی از سوی خودروسازهای داخلی برای تامین خودروهای با این سوخت وجود دارد.
شفیعی گفت: شرکت پالایش نفت نیز آمادگی تولید 20 میلیون لیتر سوخت نفت گاز با استاندارد یورو 4 و 5 را دارد و ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در حال برنامهریزی برای جایگزینی این خودروهای سبک با سوخت پاک در حمل و نقل عمومی به عنوان تاکسی است.
وی با بیان اینکه سوخت گازوئیل با استاندارد یورو 4 در خودروهای سبک نه تنها هزینه پایینتری نسبت به بنزین برای رانندگان تاکسی دارد بلکه به بهبود شرایط زیستمحیطی و کاهش آلایندگی هوا نیز منجر خواهد شد.
رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور درباره سوخت LPG نیز گفت: توان تولید و افزایش ظرفیت آن در کشور وجود دارد و این سوخت به مراتب کمخطرتر و کمهزینه تر از CNG محسوب میشود چرا که سوخت CNG پس از هر سوختگیری 150 کیلومتر پیمایش دارد در حالی که LPG چهارصد و پنجاه کیلومتر امکان پیمایش دارد.
شفیعی گفت: این سوخت نسبت به CNG خطر بسیار کمتری داشته و با توافقی که به وزارت نفت صورت گرفته تا پایان سال 92، 50 جایگاه LPG در کشور تجهیز خواهد شد که به نوبه خود به کاهش آلایندگی هوا کمک خواهد کرد.