نرخ تورم بخشی تندر۹۰ و سوزوکی اعلام نشده است
ورود شورای رقابت به خودروسازیهای خصوصی

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه هنوز نرخ تورم بخشی تندر۹۰ و سوزوکی اعلام نشده است، گفت: اطلاعات محصولات گروه بهمن و کرمان موتور برای تعیین تورم بخشی به بانک مرکزی ارائه شده و مدیران خودرو نیز هنوز به نامههای شورا پاسخ نداده است.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، جمشید پژویان، با اشاره به اعلام نرخ تورم برخی خودروها از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت، اظهار داشت: تقریباً نرخ تورم همه خودروها به شورای رقابت اعلام شده که در میان آنها، محصولات پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا نیز دیده میشود.
وی ادامه داد: نرخ تورم برخی خودروها مانند تندر 90 و سوزوکی هنوز به شورای رقابت اعلام نشده و دلیلش این است که هنوز آنالیز قیمتی خودروسازان و اطلاعاتی که باید تهیه میکردند، به شورای رقابت داده نشده است و در نتیجه ما نیز نتوانستهایم این اطلاعات را به بانک مرکزی ارائه کنیم.
وی ادامه داد: در مورد محصولات شرکت مدیران خودرو نیز تاکنون چند نامه به این شرکت زدهایم ولی هنوز جوابی به ما داده نشده است.
پژویان تصریح کرد: اطلاعات مربوط به برخی خودروها مانند گریت وال C30 نیز به بانک مرکزی ارائه شده ولی پاسخی دریافت نکردهایم.
به گفته وی، اطلاعات مربوط به محصولات گروه بهمن و کرمان موتور نیز به بانک مرکزی ارائه شده است تا نرخ تورم خودروها برای سال 91 مشخص شود.
وی تأخیر در اعلام نرخ تورم برخی خودروها را به دلیل تأخیر خودروسازان در ارائه اطلاعات عنوان کرد.

خودروسازان در مورد نحوه قیمتگذاری آپشنها گزارش دهند
رئیس شورای رقابت در ادامه از ارائه گزارش خودروسازان به این شورا در مورد عملکرد سه ماهه امسالشان خبر داد و گفت: خودروسازان در بیشتر موارد مطابق دستورالعمل شورای رقابت عمل کردهاند، به جز در مواردی مانند خودروهای آپشندار که در این مورد نیز شورای رقابت مجوز قیمتگذاری آبشنها را به خودروسازان داده بود.
وی افزود: در این مورد از خودروسازان خواستهایم تا نحوه محاسبه قیمت آپشنها را به شورای رقابت ارائه کنند.
وی با اشاره به اعلام نرخ تورم برخی خودروها و همچنین میزان ارز مبادلهای تخصیص یافته به خودروسازان از سوی بانک مرکزی، به فارس گفت: این موضوع را در جلسه روز یکشنبه هفته آینده مورد بررسی قرار میدهیم و در صورت تأئید شورا، ارقام مربوطه اعلام خواهد شد.

یورو 4 آپشن محسوب میشود
وی در مورد قیمتگذاری خودروهای تولیدی با استاندارد یورو 4 نیز گفت: قیمت پایه خودروها تعیین شده و استاندارد یورو 4 به عنوان یک آپشن در خودروها اعمال میشود.
وی توضیح داد: طبق مصوبه شورای رقابت مشکلی در مورد قیمتگذاری آپشنها از سوی خودروسازان وجود ندارد، مگر اینکه قیمت بالایی را برای خودروها تعیین کنند.
به گفته پژویان، استاندارد یورو 4 و نصب 2 ایربگ بر روی خودروها یک آپشن اجباری است و باعث افزایش هزینه تولید خودروسازان میشود.