رئیس کل گمرک ایران گفت: بر اساس قانون بودجه امسال باید حدود 100 هزار خودرو وارد کشور شود.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه حذف ارز مرجع ارتباطی به درآمدهای گمرکی ندارد، تصریح کرد: از آبان سال 91 ملاک عمل گمرک در تعیین ارزش گمرکی، نرخ ارز 2500 تومان بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از افزایش 1.5 درصدی حجم صادرات و کاهش 26 درصدی حجم واردات کشور در 3 ماه ابتدای سال جاری خبرداد.
عباس معمارنژاد در مورد واردات خودرو گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری 2 هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو برای گمرک، درآمد پیش بینی شده است که اگر بخواهیم این رقم را تامین کنیم باید حدود 100 هزار خودرو وارد کشور شود.