دبیر انجمن قطعهسازان ایران گفت:اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاح نشود تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد.


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، ساسان قربانی اظهار کرد: هماکنون مشکلات متعدد داخلی و خارجی گریبانگیر صنعت خودرو و قطعه است.
وی با بیان اینکه تامین نقدینگی، نقل و انتقال پول و تحریم از مهمترین مشکلات صنعت خودرو و قطعه است، خاطرنشان کرد: با ادامه وضعیت فعلی، روند کاهشی تولید خودرو و قطعه همچنان ادامه مییابد و به تناسب آن قیمت تمام شده تولید و فروش خودروها افزایش مییابد که آن نیز موجب تشدید رکود بازار خواهد شد.
دبیر انجمن قطعهسازان ایران ادامه داد: هماکنون خودروسازان با حدود 30 درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند. ظرفیت تولید در واحدهای قطعهسازی نیز به 15 تا 20 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه از حدود دو سال پیش روند فعلی قابل پیشبینی بود، تصریح کرد: با این حال هر چه در این مورد هشدار دادیم شنیده نشد البته امیدواریم در دولت جدید به این مشکلات رسیدگی شود.
قربانی ادامه داد: اولین اقدام در این زمینه بررسی شرایط ، شناسایی مشکلات و پیشبینی راهکارهای حل مشکل است. این اقدام آغاز شده و کارگروههایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این کار تشکیل شده است.
وی افزود: در گذشته فرصتهای زیادی برای حل مشکلات وجود داشت که از دست رفت؛ بنابراین در شرایط فعلی دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و باید به بهترین نحو ممکن و به سرعت عمل شود.
دبیر انجمن قطعهسازان ایران تصریح کرد: مشکلات در صنعت خودرو و قطعه به مرز بحران رسیده است بنابراین اگر روند فعلی همچنان ادامه یابد و اصلاح نشود در نهایت تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد.