عضو کمیسیون صنایع و معادن:
وضعیت تولید رو به بهبود است


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: علی رغم تشدید تحریم ها علیه خودروسازان، شاهد بهبود وضعیت تولید در صنعت خودرو در ماه های اخیر بوده ایم.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، علی علیلو افزود: انتظار می رفت با اعمال تحریم های جدید علیه خودروسازان از وضعیت دو ماه پیش عقب تر برویم اما این اتفاق نیفتاد و خودروسازان با مدیریت منابع در این مقطع رو به جلو حرکت کردند.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: بهبود وضعیت شرکتهای خودروساز حاصل تلاش وزارت صنعت و خودروسازان و حمایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشوردرمجلس با تاکید بر اینکه از هدف برنامه عقب هستیم گفت: هدف از تولید خودرو ورود به وضعیت رقابتی و ارتقای کیفیت و کاهش قیمت است.
علیلو درادامه تغییر نهاد قیمت گذار را دلیل بی تکلیفی قیمت ندانست و افزود: سردرگمی قیمت به تغییر نهاد قیمت گذار برنمی گردد بلکه به اطلاعات نادرستی که خودروسازان از هزینه های خود می دهند و تحمیل هزینه های سربار برمی گردد.
به گفته نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به محض تأمین بودجه و اعتبارات آغاز می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال حل مشکلات خودرو سازان هستیم، گفت: تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشوربا رویکرد اصلاحی انجام خواهد شد چرا که این صنعت یکی ار صنایع مطرح کشور است و افراد زیادی در این حوزه مشغول به کار هستند از این رو نباید به این صنعت بی مهری شود.
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشوردرمجلس با بیان اینکه انتظار می رفت با اعمال تحریم های جدید از وضعیت دو ماه پیش صنعت خودرو عقب تر برویم، گفت: علی رغم تشدید تحریم ها علیه خودروسازان ، شاهد بهبود وضعیت خودروسازان در دو سه ماه اخیر بودیم.