مردم از کدام شرکت راضی ترند؟+ جدول
وضع خدمات پس از فروش خودروهای سبک در ایران چگونه است؟


از میان سازندگان و واردکنندگان خودرو به کشور در سال 91، ایساکو در صدر شرکت های ارایه دهنده خدمات پس از فروش در بخش تولیدکنندگان خودرو داخلی و مدیا موتور در صدر شرکت های ارایه دهنده خدمات پس از فروش در بخش واردکنندگان خودرو قرار گرفت.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، این گزارش که با توجه به آمار اعلام شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه شده، به بیان میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش 17 شرکت عرضهکننده خودرو در کشور طی سال گذشته گذشته میپردازد.
هر شرکتی که توانسته عملکرد بهتری در «توجه به خواسته مشتری»، «وضعیت شبکه خدمات پس از فروش»، «نحوه برخورد و اصول حرفهای کار» و «زمان هزینه صرف شده» از خود به جا بگذارد، رتبه بهتری را نیز کسب کرده است.
در سال گذشته 17 شرکت ایساکو، بم خودرو، پرستوی آبی ارگ، سایپایدک، مدیران خودرو، مرتب خودرو، خودروسازی سینا، اطلس خودرو، ایرتویا، آسان موتور، ستاره ایران، مدیاموتورز، مزدایدک، معین موتور، پرشیا خودرو، نگین خودرو و آلفا موتور در بخش ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای سواری مورد ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) قرار گرفتند که پنج شرکت مزدایدک، معین موتور، پرشیا خودرو، نگین خودرو و آلفاموتور به دلیل عدم امکان ارزیابی برخی از شاخص های مدل ارزیابی، در رده بندی کلی قرار نگرفتند.
در امتیاز شاخص خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده خودرو سبک در سال گذشته حاکی از آن است که ایساکو حائز رتبه اول، شرکت های سایپایدک، اطلس خودرو و آسان موتور به رتبه دوم، شرکت های ایرتویا، بم خودرو، مدیران خودرو و پرستوی آبی ارگ در رتبه سوم و مزدایدک در رتبه چهارم ارزیابی شده و جای گرفته است.
همچنین در شرکت های دارای کمتر از 10 نمایندگی مجاز مدیاموتور، آلفاموتور، معین موتور، پرشیا خودرو و ستاره ایران حائز رتبه سوم، و شرکت مرتب خودرو، خودروسازی سینا و نگین خودرو به رتبه چهارم دست یافته است. متوسط صنعت سبک در این بخش 62.3 امتیاز بوده است.
یادآور می شود که شرکت های دارای کمتر از 10 نمایندگی به دلیل عدم گستردگی شبکه خدمات متناسب با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در رده بندی کلی قرار نگرفته است.
همچنین شرکت مزدایدک با توجه به عدم ارائه اطلاعات در خصوص سایر شاخص ها، فقط در شاخص رضایت مشتریان ارزیابی شده و در رده شرکت های مردود شناخته شده است.
براساس این گزارش، در سال گذشته یک هزار و 679 تعمیرگاه مجاز از سوی شرکت ISQI ارزیابی شده که امتیاز نهایی خدمات پس از فروش در کیفیت خدمات 71.3، برای بخش سرعت خدمات 52.5، در هزینه خدمات 40.3، برای نتیجه عملکرد 63.3 و در نهایت امتیاز کل این بخش 62 واحد بوده است.
مقایسه وضعیت نظام مدیریتی شرکت ها نیز نشان می دهد که در شرکت های دارای بیش از 10 نمایندگی شامل ایساکو، سایپایدک، اطلس خودرو، اسان موتور، بم خودرو، مدیران خودرو، ایرتویا و پرستوی آبی ارگ به ترتیب 85، 82، 62، 59، 57، 43، 31 و 23 امتیاز کسب گردیده و در شرکت های دارای کمتر از 10 نمایندگی شامل آلفاموتور، مدیاموتور، پرشیا خودرو، ستاره ایران، معین موتور، خودروسازی سینا، مرتب خودرو و نگین خودرو به ترتیب 54، 44، 29، 28، 26، 20، 18 و 18 امتیاز بوده است.
متوسط صنعت سبک برای این امتیاز 42 واحد در نظر گرفته شده است.
در مقایسه وضعیت نمایندگی های مجاز نیز مشخص شد که شرکت های ایساکو، ایرتویا، سایپایدک، آسان موتور، اطلس خودرو، مدیران خودرو، پرستوی آبی ارگ و بم خودرو به ترتیب حائز 88، 79، 78، 78، 78، 75، 51 و 48 امتیاز شده است.
در شرکت های دارای کمتر از 10 نمایندگی شاهد حضور پرشیا خودرو، مدیاموتور، معین موتور، آلفا موتور، مرتب خودرو، ستاره ایران، نگین خودرو و خودروسازی سینا به ترتیب با 83، 70، 70، 63، 57، 50، 47 و 39 واحد امتیاز هستیم. متوسط صنعت در این بخش 80 امتیاز است.
این گزارش می افزاید؛ در مقایسه امتیاز نتایج رضایت مندی مشتریان برای شرکت های بیش از 10 نمایندگی به ترتیب ایرتویا، پرستوی آبی ارگ، آسان موتور، اطلس خودرو، ایساکو، سایپایدک، مدیران خودرو، بم خودرو و مزدایدک با 82، 82، 80، 79، 75، 71، 65، 65 و 56 امتیاز جای گرفته است.
در شرکت های دارای کمتر از 10 نمایندگی مشاهده می کنیم که شرکت های معین موتور، خودروسازی سینا، پرشیا خودرو، مدیاموتور، مرتب خودرو، ستاره ایران، نگین خودرو و آلفاموتور به ترتیب با 84، 78، 75، 75، 74، 74، 69 و 68 امتیاز قرار دارند. متوسط صنعت در این بخش 74 واحد اعلام شده است.
با توجه به این اعداد و ارقام باید گفت که در سال 1391 رتبه بندی خدمات پس از فروش عرضه کنندگان خودرو سبک نشان می دهد که فقط یک شرکت حائز رتبه یک، سه شرکت در رتبه دوم، 9 شرکت حائز رتبه سه و چهار شرکت نیز به رتبه چهارم در این رده بندی دست یافته اند.
همچین رتبه بندی تعمیرگاه های مجاز خودروهای سبک در سال مورد گزارش، نشان می دهد که 348 نمایندگی دارای رتبه یک، 853 نمایندگی در رتبه دو، 276 نمایندگی دارای رتبه سه، 58 نمایندگی در رتبه چهار و 144 نمایندگی بدون رتبه بوده است.