وضع خدمات پس از فروش خودروهای سنگین ایران چگونه است؟+ جدول
پ
از میان سازندگان خودروهای سنگین کشور در سال 91، آریا دیزل در صدر شرکت های ارایه دهنده خدمات پس از فروش قرار گرفت.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، این گزارش که با توجه به آمار اعلام شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه شده، به بیان میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش 16 شرکت عرضهکننده خودرو سنگین در کشور طی سال گذشته گذشته میپردازد.
هر شرکتی که توانسته عملکرد بهتری در «توجه به خواسته مشتری»، «وضعیت شبکه خدمات پس از فروش»، «نحوه برخورد و اصول حرفهای کار» و «زمان هزینه صرف شده» از خود به جا بگذارد، رتبه بهتری را نیز کسب کرده است.
در سال گذشته 16 شرکت خمات فنی رنا، ماموت دیزل، گواه، بهمن دیزل، عقاب افشان، ارس خودرو دیزل، کاریزان خودرو، زامیاد، آریا دیزل، سیباموتور، رانیران، ستاره نیک آریا، کاسپین خودرو، نیرو خودرو آسیا، پیشرو یدک و شهاب خودرو در بخش ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای سنگین مورد ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) قرار گرفتند.
در امتیاز شاخص خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده خودرو سنگین در سال گذشته حاکی از آن است شرکتی در رتبه اول قرار نگرفته و شرکت آریا دیزل حائز رتبه دوم شده است.
همچنین شرکت های خدمات فنی رنا، ماموت دیزل، گواه، بهمن دیزل، عقاب افشان، ارس خودرو دیزل، کاریزان خودرو، زامیاد، سیباموتور، رانیران و ستاره نیک آریا رتبه سوم، شرکت های کاسپین خودرو، نیرو خودرو آسیا، پیشرو یدک و شهاب خودرو در رتبه چهارم ارزیابی شده و جای گرفته است.
از نظر امتیاز کل، در گروه شرکتهای دارای بیش از 12 نمایندگی خدمات پس از فروش، خدمات فنی رنا با کسب 66.77 امتیاز از در رتبه اول ردهبندی قرار دارد.
پس از آن ماموت دیزل با 65.63 امتیاز از صد امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. گواه با 65.28 امتیاز، شرکت بهمن دیزل با 64.62 امتیاز، عقاب افشان با 61.02 امتیاز، ارس خودرو دیزل با 57.49 امتیاز، کاریزان خودرو با 54.78 امتیاز و زامیاد با 53.26 امتیاز رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
در گروه شرکتهای دارای کمتر از 12 نمایندگی خدمات پس از فروش نیز، بیشترین امتیاز مربوط به شرکت آریا دیزل با 76.36 امتیاز از صد امتیاز است.
پس از آن سیبا موتور با 54.86 امتیاز، رانیران با 51.09 امتیاز، ستاره نیک آریا با 50.84 امتیاز، کاسپین خودرو با 48.43 امتیاز، نیرو خودرو آسیا با 45.44 امتیاز، پیشرو یدک با 43.91 امتیاز و شهاب یار با 18.94 امتیاز رتبههای بعدی ردهبندی را به خود اختصاص دادهاند.
در ردهبندی میزان رضایت مشتریان در گروه شرکتهای دارای بیش از 12 نمایندگی خدمات پس از فروش، بهمن دیزل با کسب 78 امتیاز از 100 امتیاز در رتبه اول ردهبندی قرار دارد.
پس از آن ماموت دیزل با 74 امتیاز از صد امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. عقاب افشان با 73 امتیاز، شرکت گواه با 71 امتیاز، خدمات فنی رنا با 71 امتیاز، ارس خودرو دیزل با 70 امتیاز، زامیاد با 68 امتیاز و کاریزان خودرو با 67 امتیاز رتبههای بعدی ردهبندی میزان رضایت مشتریان را به خود اختصاص دادهاند.
در گروه شرکتهای دارای کمتر از 12 نمایندگی خدمات پس از فروش نیز، بیشترین رضایتمندی مشتریان مربوط به شرکت آریا دیزل با 79 امتیاز از صد امتیاز است.
پس از آن ستاره نیک آریا با 71 امتیاز، نیرو خودرو آسیا با 69 امتیاز، کاسپین خودرو با 68 امتیاز، رانیران با 67 امتیاز، سیبا موتور با 63 امتیاز و پیشرو یدک با 52 امتیاز رتبههای بعدی ردهبندی را به خود اختصاص دادهاند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ