به گزارش پارس تیونینگ به نقل از دنیای اقتصاد، در گزارش بهمن ماه، تنها 18 محصول تولید داخل به چشم میآید که این موضوع با کاهش تیراژ خودرو در کشور در ارتباط است. 18 خودرو موردنظر باز هم در همان نه معیار سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس مجموع نمرات منفی کسب شده، در دو گروه «خیلی خوب» و «خوب» دستهبندی شدهاند.

در این بین، تنها MVM مدل 110، تیبا و پراید (در هر سه مدل)، جزو دسته «خوبها» به شمار میروند و باقی خودروهای تحت ارزیابی مانند پژو 405 و سمند و برخی محصولات چینی، در گروه «خیلی خوب» جای گرفتهاند.
صدر جدول رده بندی کیفی را همچنان نیسان تیانای مونتاژی (محصولی که در پارس خودرو به مونتاژ میرسد)، در اختیار دارد و پشت سر آن خودروهایی مانند سوزوکی گرند ویتارا و مگان به چشم میآیند. تندر-90 نیز توانسته به لطف خروج مزدا3 تولید گروه بهمن و نیسان ماکسیمای پارس خودرو از گزارش ارزیابی کیفی، تا رده چهارم جدول صعود کند. در انتهای جدول ردهبندی نیز همچنان سه مدل پراید جا خوش کردهاند و تیبا نیز بالای سرشان است.
شرکت بازرسی در گزارش جدید خود، خودروهای داخلی را از لحاظ عیوب مختلف تقسیم بندی کرده است، عیوبی که شامل «عیوب فنی و عملکردی» (سیستم فنربندی، سیستم موتور، ترمز و تجهیزات الکتریکی)، «عیوب تزئینات و مونتاژی» (تزئینات داخلی و خارجی و صداهای غیرعادی) و همچنین «عیوب بدنه» (بدنه و نفوذ آب) و «عیوب رنگ» میشود.
طبق گزارش این شرکت، در بخش «عیوب فنی و عملکردی»، خودروهای پراید 131 و لیفان مدل 620 بیشترین نمرات منفی (کمترین کیفیت) را کسب کردهاند، اما در حالت کلی، رشدی 8/6 درصدی در کیفیت فنی و عملکردی مجموع خودروها نسبت به دی ماه به چشم میآید.
بیشترین تاثیر مثبت را در این رشد کیفی، تندر-90 و توجوی هاچ بک از خود به جا گذاشتهاند.
در بخش «تزئینات و مونتاژ»، MVM مدل 110 و پژو 405 بیشترین نمرات منفی را شاهد بودهاند، اما آمار نشان میدهد میانگین نمرات منفی کل خودروها در این بخش، 9/7 درصد نسبت به گزارش قبلی رشد داشته است.
تندر-90 ایران خودرو و توجوی هاچ بک توانستهاند بیشترین تاثیر را در این رشد 9/7 درصدی داشته باشند.
آمار شرکت بازرسی میگوید،در بخش «بدنه» پراید X131 تولید سایپا و پراید X131 تولید پارس خودرو دارای بیشترین نمره منفی هستند و این در حالی است که آمار از رشد 6/9 درصدی سطح کیفی بدنه خودروها نسبت به دی ماه حکایت میکند.
تندر-90 ایران خودرو و پژو پارس خراسان دو خودرویی به شمار میروند که بیشترین تاثیر را در افت میانگین کیفی بدنه خودروهای داخلی داشتهاند. همچنین در بخش رنگ نیز MVM مدل 530 و MVM مدل X33 حائز بیشترین نمرات منفی شدهاند و نمره میانگین کل خودروها در این بخش، 6/14 درصد نسبت به گزارش قبلی افت را نشان میدهد.
آمار میگوید، توجوی هاچ بک نقش بسزایی در این روند نزولی داشته است.
طبق گزارش شرکت بازرسی، ایرادات مهم و اساسی خودروهای داخلی نیز رشدی 4/21 درصدی نسبت به دی ماه داشته و این در حالی است که سمند و مگان بیشترین نقش را در این رشد داشتهاند.
در کل اما میانگین نمره منفی خودروهای سواری افتی هفت دهم درصدی را در مقایسه با گزارش دی ماه به خود میبیند.
از دیگر نکات حائز اهمیت در گزارش جدید مربوط به سطح کیفی خودروهای داخلی میتوان به ارتقای سطح کیفی پرایدهای 131 پارس خودرو و 132 اشاره کرد. همچنین میتوان به جابهجایی رده کیفی تندر90 ایران خودرو و پارس خودرو در جدول اشاره داشت، به نحوی که تندر90 پارس خودرو بر خلاف ماه پیش بالاتر از همتای ایران خودرویی خود قرار گرفت. از طرفی پژو 405 ایران خودرو که ماه پیش در رده پایین تر از هم نام خراسانی خود قرار داشت، در این ماه بالاتر از پژو 405 خراسان قرار گرفت.
صعود تندر به رده چهارم
اما به سراغ رده بندی کیفی سطح خودروهای داخلی برویم و ببینیم کارنامه 18 محصول تحت بررسی در بهمن ماه به چه شکل بوده است.
طبق گزارش منتشر شده، صدر جدول کماکان در اختیار نیسان تیانا قرار دارد و این محصول تنها 9/2 نمره منفی به خود میبیند. «بدنه» و «رنگ» و تزئینات داخلی و خارجی تنها معیارهایی هستند که این مونتاژی ژاپنی در آنها نمره منفی کسب کرده است. تیانا هم اکنون گرانترین خودرو تولید داخل به شمار میرود و در غیاب هموطن اش ماکسیما، در پارس خودرو به مونتاژ میرسد. پشت سر این محصول در حالی با سوزوکی گرندویتارا روبهرو میشویم که این محصول 8/18 نمره منفی به خود میبیند. ویتارا که در سایت ایران خودرو خراسان به مونتاژ میرسد و دیگر خودرو گران داخلی به شمار میرود، در سه معیار تزئینات، بدنه و رنگ نمره منفی کسب کرده است. مگان نیز که سومین خودرو باکیفیت داخلی در بهمن ماه به شمار میرود، علاوه بر کسب نمره منفی در این سه معیار، در ترمز و تجهیزات الکتریکی نیز نمره منفی دارد.
اما به رده چهارم جدول برویم، جایی که تندر-90 توانسته از عدم حضور مزدا3 و مزدا2 و ماکسیما نهایت استفاده را ببرد و جزو چهار خودرو برتر داخلی در بهمن ماه قرار بگیرد. در جدول البته مانند همیشه نام دو تندر به چشم میآید، تندر پارس خودرو و تندر ایران خودرو، که اولی چهارم شده و دومی با اختلاف امتیازی تنها برابر با سه دهم، پنجم است.
این در شرایطی است که اختلاف کیفی میان معیارهای 9گانه تندر-90 باز هم به چشم میآید، به نحوی که مثلا تندر پارس خودرو بدنه بهتری نسبت به همتای ایران خودرویی اش دارد اما تزئینات تندر ایران خودرو بهتر است.
از تندرها که بگذریم، به توجوی هاچ بک میرسیم که برای اولین بار در جمع خودروهای تحت ارزیابی کیفی قرار گرفته است.
این محصول چینی که حالا خودرویی گران در بازار کشور به شمار میرود، به جز معیارهای ترمز، صداهای غیرعادی و نفوذ آب، در باقی بخشها نمره منفی به خود میبیند و بیشترین آن با بخش بدنه در ارتباط است. توجوی محصولی چینی به شمار میرود که در کرمان خودرو به مونتاژ میرسد. همچنین لیفان مدل 620 نیز که دیگر محصول کرمان خودروییهای بخش خصوصی است، دو رده بعد از توجوی را به خود اختصاص داده و به جز تجهیزات الکتریکی و نفوذ آب، در سایر معیارها حائز نمره منفی شده است. در گزارش بهمن ماه اما MVMها نیز به چشم میآیند که در این بین، مدل 530 بهترین کیفیت را دارد. این محصول که دوازدهمین عضو جدول به شمار میرود، تنها در چهار معیار تعلیق، تزئینات، بدنه و رنگ نمره منفی کسب کرده است. این محصول البته بالاترین نمره منفی را در سیستم تعلیق به خود اختصاص داده است. پشت سر مدل 530 با MVM مدل X33 روبهرو میشویم که در چهار معیار موتور، تزئینات، بدنه و رنگ نمره منفی به خود میبیند. MVM مدل 110 نیز که دو رده بعد از X33 قرار گرفته، در معیارهای تعلیق، ترمز، تجهیزات، رنگ و نفوذ آب، نمره منفی دارد.
این خودرو به همراه MVM مدل 530 دارای بیشترین نمره منفی در معیار موتور است. همچنین بیشترین صداهای غیرعادی بین خودروهای تحت ارزیابی بهمن ماه، در این محصول میپیچد.
کیفیت پژو و سمند
سری هم به آمار کیفی پژو 405 و پارس و سمند بزنیم، خودروهایی که ردههای میانی جدول بهمنماه را به خود اختصاص دادهاند. در این بین، پژو پارس تولید سایت خراسان بهترین عملکرد را به خود میبیند و در سیستم ترمز و تجهیزات الکتریکی نمره منفی ندارد. پس از پارس، پژو 405 تولید تهران توانسته در رده نهم جدول جای بگیرد و این در حالی است که در تمام معیارها نمره منفی دارد. همتای خراسانیاش نیز که یک رده پایینتر در جایگاه دهم نشسته، حائز نمره منفی در همه معیارها شده است. اما سمند نیز که رده یازدهم جدول کیفی خودروها در بهمنماه را به خود اختصاص داده، فقط در معیار نفوذ آب نمره منفی به خود نمیبیند. این محصول بیشترین نمره منفی اش را در بخش تزئینات داخلی و خارجی به دست آورده است.
سطح کیفی پراید و تیبا
اما طبق آنچه در گزارش کیفی بهمن ماه خودروها آمده است، تیبا رده چهاردهم جدول را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در تمام معیارها نمره منفی به خود میبیند.
پس از تیبا، اما به پراید 131 تولید سایپا میرسیم، خودرویی که به جز صداهای غیرعادی در تمام معیارها نمره منفی دارد و شانزدهمین عضو جدول به شمار میرود. این خودرو بیشترین نمره منفی را در بخش بدنه و ترمز و تجهیزات الکتریکی دارد.
مدل پارس خودرویی پراید 131 نیز که در رده بعدی جای گرفته و یکی به آخر است، علاوه بر کسب نمره منفی در تمام معیارها، در بخش رنگ نیز بیشترین نمرات منفی را بین کل خودروهای تحت ارزیابی بهمن ماه به خود میبیند.
اما آخرین خودرو جدول هم پراید 132 سایپا نام دارد. این محصول نیز در تمام معیارها نمره منفی کسب کرده است پراید 132 البته بیشترین نمره منفی را نیز در بخش نفوذ آب به خود اختصاص داده است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ