وعده تعیین دستورالعمل قیمت گذاری

رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه هنوز تعدادی از خودروسازان آنالیز قیمتی خود را به بانک مرکزی ارسال نکردهاند، گفت: اوایل هفته جاری کمیته تخصصی شورا گزارش خود از عملکرد خودروسازان و تجدید نظر در قیمتها را اعلام خواهد كرد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از تسنیم، جمشید پژویان با اشاره به اینکه گزارش سه ماهه عملکرد خودروسازان به شوای رقابت ارسال و در کارگروهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار كرد: مقرر است کارگروه مذکور شنبه گزارش نهایی خود را اعلام کند البته باید بگویم در مجموع گزارش عملکرد خودروسازان نشان از رعایت دستورالعمل قیمتگذاری و فعالیتهای مثبت آنها دارد.

وی ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر تمام شرکتهای خودروساز آنالیز قیمتی مابقی خودروهای خود را به شورای رقابت ارائه كردهاند، افزود: شورا نیز گزارش خودروسازان را به منظور تعیین نرخ تورم بخشی سایر خودروها به بانک مرکزی ارسال کرده است و بر همین اساس طی روزهای آینده نرخ تورم بخشی این خودروها نیز اعلام خواهد شد.

رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه تعدادی از خودروسازان آنالیز قیمتی خود را به بانک مرکزی ارائه نکردهاند، گفت: شورای رقابت اخطارهای لازم را به آنها اعلام كرده است تا در اولین فرصت نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام كنند؛ چراکه در غیر این صورت باید نرخ تورم بخشی خودروهای خود را مجزا از سایر خودروها از بانک مرکزی پیگیری کنند.