شرکت پارس خودرو در سه ماهه ابتدای امسال براساس ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران کیفی ترین خودروساز کشور شد.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، در سه دوره ارزشیابی صورت گرفته توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از خودروهای تولیدی در کشور، شرکت پارس خودرو با تولید خودروی تیانا صدرنشین همیشگی این جدول شناخته شده و خودروهای مگان، پارس تندر و تندر 90 این شرکت نیز با دریافت امتیاز بسیار خوب در جایگاه برترین های این جدول قرار گرفتند.
بنابراین گزارش، خوردوی پارس تندر که فیس لیفت(تغییر شکل یافته) خودروی تندر 90 است با این که به تازگی وارد جدول ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی کشور شده است، توانست با حضور درخشان خود در این ارزشیابی، پیشرو بودن پارس خودرو در کیفیت را به تصویر کشد.
گفتنی است؛ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خودروهای تولیدی در کشور براساس نه معیار (فنربندی، تعلیق و فرمان)، (موتور و انتقال قدرت)، (ترمز)، (تجهیزات الكتریكی)، (تزئینات)، (صداهای غیرعادی)، (بدنه)، (نفوذ آب) و (رنگ) ارزشیابی می کند.