پارکبان اینجا، پارکبان اونجا، پارکبان همه جا!

حداقل حدود 20درصد تراکم و شلوغی در خیابانهای پرجمعیت بر اثر مشخص نبودن جای پارک و حرکت آهسته خودرو در کنار خودروهای پارکشده به جهت پیدا کردن جای پارک است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، پارکبانها یا همان نگهبانان پارکینگ، مدتها جایگزین خودپردازهایپارکی بودند که بهواسطه عدماعتماد مردم به سیستم دیجیتالیشان، چندان مورداستفاده و اطمینان قرار نگرفتهبودند.
پارکبانها، از میان همین شهروندان هستند که در ترافیک همیشگی شهر ما، بهترین اتفاق برای رانندگان خوششانسی به حساب میآیند که قصد دارند ماشینشان را گوشه خیابان نگه دارند.
شاید تاکنون برای پیدا کردن جای پارک در خیابانهای شلوغ به فرعیها پناه برده باشید و پس از مدت زمانی متوجه شده باشید که آن فرعی پر شده و جای خالی ندارد، پس به ناچار مجبور به خارج شدن از فرعی و دوباره بازگشتن به خیابان برای پیدا کردن جای پارک شده اید.
این اتفاق درعینحال که در ادبیات عامیانه رایج شهری به ضدحال بزرگ معروف است، حاوی یکنکته دیگر هم هست.
اینکه شما در چند دقیقه گذشته باعث بهوجود آمدن چند راهبندان نسبتاً کوچک در محدوده خودرویتان شدهاید. زمانی که در یک خیابان جایی برای پارک نیست، یعنی یک لاین این خیابان به دلیل توقف خودرو پر شده و در نتیجه از عرض خیابان کاسته شده است.
در محدوده باقیمانده اگر شما بلااجبار، چندباری ترمز گرفته باشید، خودروهای پشتسری را نیز مجبور کردهاید که از ترمز خود برای تصادف نکردن و جلوگیری از بروز یکسانحه استفاده کنند.
در نتیجه مسیر و سرعت حرکت بسیاری از خودروهایی که پشت به پشت یکدیگر در حرکت هستند، کم شده و ترافیکی جزیی را پدید میآورد. همین راهبندانهای جزیی اگر تعدادشان بیشتر شود، ترافیکی سنگین خیابان را فرامیگیرد. بنابراین گاهی پیدا کردن جای پارک هم میتواند مخل آرامش و آسایش شهروندی باشد!
براساس برخی آمارهای غیررسمی، حداقل حدود 20 درصد تراکم و شلوغی در خیابانهای پرجمعیت بر اثر مشخص نبودن جای پارک و حرکت آهسته خودرو در کنار خودروهای پارکشده به جهت پیدا کردن جای پارک است.
پارکبانی طرحی ناموفق یا موفق؟
در حالی که از مهر ماه 88 طرح پارکبانی با در سراب اجرایی شده و اهدافی از قبیل عدالت در توزیع جای پارک، کاستن از بارترافیکی و ساماندهی به وضعیت ناهمگون بافت و معابر شهری عنوان شد اما به نظر میرسد هم اینک این طرح به طرحی رهاشده و ناکام میماند چرا که همچنان برخی مغازهداران با ایجاد موانعی از پارک خودروها جلوگیری میکنند؛ خط کشیها و جاهای مشخص شده از سوی رانندگان رعایت نمیشود و کمبود نیروی انسانی پارکبان برای اخذ مبالغ و نیز ناهمگونی در تعرفهها و مشخص نشدن زمان پارک و... به وضوح مشاهده میشود.
نیم نگاهی به آرشیو مطالب سال 88 در این زمینه می اندازیم:
شهردار سراب در سال 88 گفت: وجود بافت قدیمی و افزایش روز به روز خودرو عدم افزایش معابر و پارکینگها بخصوص در هسته مرکزی شهر به تناسب جمعیت خودرو مشکلات ترافیکی حمل و نقل را چند برابر کرده است از این رو با توجه به مطلب فوق و درخواست عده کثیری از شهروندان و جلوگیری از سرگردانی رانندگان برای یافتن محل پارک خودرو و بهرهبرداری از محلهای موجود و توزیع عادلانه جای پارک خودرو در حاشیه محلهای اصلی و سایر نقاط مناسب و تسهیل در عبور و مرور طرح پارکبان در سراب اجرا میشود.
این طرح با تلاش و پیگیریهای مداوم شهرداری، شورای شهر، راهنمایی و رانندگی سراب تحقق یافته و موفقیت این طرح در گرو حمایت معنوی مسئولین و شهروندان خواهد بود لذا از شهروندان فهیم سراب استدعا دارم با مأموران پارکبانی و راهنمایی و رانندگی نهایت همکاری را به عمل آورند تا بتوانیم باری از مشکلات ترافیکی شهر برداریم.
فریدی رئیس وقت راهنمایی و رانندگی آذربایجان شرقی در سال 88: وی علت اصلی ترافیک در این شهرستان را ناهمخوانی زیرساخت ها با افزایش خودرو اعلام کرد و گفت: اجرای طرح پارکبان در سراب تصویب و مطالعات کارشناسی آن آغاز شده است.
اما یک شهروندسرابی در این مورد گفت: تا جایی که من میدانم، برای پارک حتما محل پارک و تابلوهای نصب شده را با دقت بررسی کنید در صورت سهل انگاری نسبت به مطالب نوشته شده روی تابلو مسئولیت هرگونه اتفاقی با راننده است.
به گزارش فارس، همه افراد برابر قانون مکلف به پرداخت هزینه پارک می باشند و در این مورد هیچ تبعیضی وجود ندارد.
پارکبانها با لباسهای فرم مخصوص و ظاهر کاملا متمایز قابل تشخیص هستند.
پارکبانها برابر قرارداد مکلف به حفظ اموال مردم از قبیل وسیله نقلیه، موتورسیکلت و تجهیزات آن میباشد.
سوال اینجانب نیز این است که واقعا نظارتی بر رعایت این مفاد است؟
شهروند دیگری اظهارکرد: پارکبان بدون دستگاه دیجیتال ثبت و سیستم پرداخت الکترونیکی توسط رانندگان در هیچ کجای دنیا عملی و علمی نیست.
یک شهروند خارج دیده سرابی هم گفت: اگر سفری به کشورهای اروپایی داشته باشد متوجه می شوید که هزینه پارک خودرو در معابر بسیار زیاد است و شهروندان سفر با وسایل عمومی را ترجیح میدهند.
شهروند دیگری نیز در پاسخ به او یادآورشد: البته سرویسهای عمومی باید منظم و مرتب باشند تا چنین انتظاری داشته باشیم.
پای صحبت مجری طرح پارکبانی
سید حسن اشرفی عضو هیئت مدیره و مجری طرح پارکبانی در سراب گلههای بسیاری دارد
وی گفت: متاسفانه ماموران پارکبانی با مشکلات زیادی روبهرو هستند و ارگانهای ذیربط نیز پاسخگوی مشکلات ما نیستند.
اشرفی به عنوان مثال مقاومت سرسختانه برخی مغازه داران در جلوگیری از پارک در خیابان و یا انحصاری کردن پارک به خودروشخصی صاحب مغازه را مورد اشاره قرارداد و افزود: مغازهدار به ماموران ما میگوید من عوارض شهرداری میدهم باید جلو مغازهام مال خودم باشد.
وی همچنین ابراز داشت: ماموران راهنمایی و رانندگی نیز با این طرح همکاری کمتری از خود نشان می دهند.
از طرفی یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی به خبرنگار ما گفت: علت را باید در اجرای ناقص طرح جستجو کرد وی افزود: به حد کافی مامور پارک بانی باید باشد تا هزینه پارک خودرو را دریافت کند نه اینکه مدتها راننده به دنبال مامور پارکبانی باشد که این خود نیز در ترافیک موثر میشود.
یک شهروند نیز گفت: دستگاه پارکومتر باید جایگزین پارکبانان شود.
به هر حال آغازبه کار شورای جدید را که از 12 شهریور ماه خواهد بود به فال نیک میگیریم و امیدواریم تا برای حل معضل پارکینگ و کمبود آن در سراب چارهای بیاندیشند.