و این بار پس از سعی و کوشش بسیاری از دوستان و مسئولین پلاک ملی برای خوردهای تاریخی رونمایی شد

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ