کی می رود این همه پله را؟ جاده صاف پیش رو، چرا این همه باید به خودت زحمت بدهی و راهت را دور کنی؟ کمی سرعت دارند ماشین ها، اما می ارزد به اینکه بخواهی این همه پله را بالا بروی؟!...


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، همین فکرها را می کنیم که حالا 50 درصد کشتههای تصادفات درون شهری مان از میان ما هستند، یعنی من و تو، یعنی عابر پیاده. تا حالا پیش خودت فکر کردی شهرداری درآمدی را که از خود ما کسب میکند چرا می دهد و 300 تا 400 میلیون صرف ساخت هر یک از این پلها در جای جای این شهر می کند؟
فکر نکردی این پلها برای زیبایی نیستند و استفاده و کاربردهای دیگری هم دارند، مثلاً کاربردشان این است که باید به جای رد شدن از خیابان از بالای آنها بروی آن طرف خیابان...
کاربردش را می دانی؟! اما آمار کشتههای تصادفات که چیز دیگری نشان می دهد، نشان می دهد که تو هنوز نمی دانی این پلها برای چه ساخته شده، نشان میدهد که تو هنوز نمی دانی حریم خیابان جای راه رفتن تو نیست...
آنجا ماشینها با سرعت می روند و بعضیهاشان موقعی به تو می رسند که دیگر هر چه پایشان را روی ترمز فشار میدهند اثر ندارد و تو همان جا میان خیابان می مانی، البته نه مثل همیشه...
گفتنش هم سخت است، اما آمار تاسف برانگیزتری که رییس پلیس راهور استان کرمانشاه اعلام کرده این است که 20 نفر از همشهریان مان همین سال گذشته درست نزدیک پل عابر پیاده خیلی ارزان جان خود را از دست دادند.
فقط چند دقیقه زمان، تنها چند دقیقه، برای بالا رفتن از پلههای این پل میتوانست یک عمر به آنها زندگی ببخشد، اما چه ارزان تمام مسیر زندگیشان را به نرفتن چند پله راه بخشیدند.
یعنی زندگی آنقدر نمی ارزد که بخواهی برایش چند پله، فقط چند پله راه بروی؟ یا آنقدر نمی ارزد که بخواهی چند دقیقه وقت بیشتر صرف گذشتن از پل عابر کنی؟
تو که این همه وقت را در زندگیت بیهوده هدر می دهی، فکر کن این چند دقیقه هم رویش، هر چند که این چند دقیقه را باید جزء وقت های با ارزش زندگیت حساب کنی، چون همین چند دقیقه تو و زندگی تو را نجات می دهد.
سرهنگ امیدی رییس پلیس راهور استان هم نظرم را تایید می کند و راحت طلبی برخی از افراد و عدم فرهنگ سازی را علت اصلی عدم عبور عابرین از روی پل ها می داند.
می دانی، رییس پلیس راهور استان همچنین اعلام کرده برای جلوگیری از عبور من و تو از وسط خیابان در حالی که پل وجود دارد، مجبور شده اند با همکاری شهرداری زیر پلها را نرده گذاری کنند، آن هم نردههای بلند تا من و تو یک وقت برای رفتن به آن طرف خیابان هوس پریدن از روی نرده ها به سرمان نزند.
امیدی می گوید: نرده گزاریهای بزرگراههای جانبازان و امام (ره) را انجام دادهاند و حالا نوبت به هوانیروز رسیده و به زودی نرده گذاریهای زیر پل های این قسمت از شهر نیز انجام می شود.
او امیدوار است با این نرده گذاریها کمی از آمار تصادفات کاسته شود و تعداد کمتری از همشهریانمان جان خود را به راحتی از دست دهند.
نرده؟ برای من و تو؟! تاسف برانگیز نیست برای من و تو که انسانهای عاقل و فهمیده ای هستیم نرده بگذارند.
نرده گذاری زیر پلها یعنی اینکه با عرض تاسف هنوز فرهنگ استفاده از پل را نداریم، یعنی هنوز نمی دانیم این پلها را برای من و تو ساختهاند، یعنی هنوز نمیدانیم ماشین و سرعتش با کسی شوخی ندارد، یعنی هنوز نمی دانیم حادثه برای هر کسی و در هر لحظه ای می تواند اتفاق بیفتد و فقط برای دیگران نیست، یعنی...
رییس پلیس راهور استان هم نرده گذاریهای انجام شده را شایسته شان و جایگاه مردم استان نمیداند و معتقد است: مردم خود باید به حدی برسند که بدانند احداث پلهای عابر برای حفظ جان و سلامتی آنهاست و گذاشتن نرده در شان آنها نیست.
او می گوید: این مسئله باید به گونهای برای مردم جا بیفتد و به صورت یک فرهنگ در بیاید که مردم در صورت نبود نرده باز هم به خود اجازه ندهند که از زیر پل عابر رد شوند.
.... نرده گذاری کردند و همه مجبور شدیم از روی پل برویم! اما خیلی خسته کننده است این پلهها برای کسانی که بیماری توان بالا رفتن از این پلهها را از آنها گرفته یا برای مادربزرگها و پدربزرگهامان که گذر عمر قوت و نیروی پایشان را گرفته و حتی در بالارفتن از یک پله هم در میمانند...
البته شهرداری فکر اینجا را کرده و حالا بعضی پلها به جای پله ثابت، پله برقی دارند، اما هنوز تعدادشان خیلی کم است و خیلی وقتها هم همین سه پلی هم که پله برقی دارند یا برای تعمیر و یا برای نظافت درشان بسته است و بازهم قصه تکراری و خسته کننده پله ها برای عابران از سر گرفته میشود....
رییس پلیس راهور استان هم معتقد است نبود پله برقی در اکثر پلهای عابر پیاده موجب شده تا عابرین رغبتی برای عبور از پلهای عابر نداشته باشند.
همین مسئله موجب شد تا به سراغ شهرداری برویم که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه از وجود تنها 26 دستگاه پل عابر پیاده در کلانشهر کرمانشاه خبر میدهد.
افشین لر زنگنه می گوید: از این تعداد هم سه پل مجهز به پله برقی هستند.
واقعا این تعداد پل برای یک کلانشهر کافی است؟! یا مجهز بودن فقط سه پل در این کلانشهر به پله برقی که آن هم اکثر وقتهای سال مثل پله ثابت عمل می کنند، می تواند دردی را در این زمینه دوا کند؟
اما همین سه پله برقی هم برای استفاده من و توست که می توانیم روی این پلهها بایستیم و بالا برویم آنها که یک صندلی چرخ دار همراه همیشگی آنهاست باید چه کنند؟ آنها که نمیتوانند ویلچیرشان را روی این پلهها بگذارند و بالا روند و همین می شود که مجبورند بگذرند از وسط خیابان و قصه دوباره از نو از سر گرفته می شود.
این موضوع مسئلهای شد تا با معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان گفتوگویی داشته باشم که او هم با انتقاد از نبود امکانان ویژه معلولین، می گوید: در قوانین تمام کشورها تمهید امکاناتی برای معلولین در همه زمینهها اندیشیده شده است و در کشور ما نیز قوانینی برای رفاه معلولین در زمینه استفاده از امکانات عمومی در نظر گرفته شده، اما متاسفانه در حال حاضر در سطح استان این قوانین برای رفاه حال معلولین اعمال نمیشود.
رسول اکبرزاده در خصوص استفاده از پل عابر پیاده برای معلولین گفت: در بسیاری کشورها برای استفاده معلولین از پل ها بالابر هایی را در کنار پلههای پل در نظر می گیرند که معلول ویلچیر خود را بر روی آنها گذشته و به بالای پل می رود.
وی افزود: همچنین در موارد دیگری یک مسیر صاف ویژه عبور چرخ به صورت زیگزاکی در کنار پل جهت استفاده معلولین در نظر گرفته می شود.
اکبر زاده در خصوص اینکه آیا در این زمینه درخواستی به شهرداری دادهاند، گفت: قوانین مشخص است و شهرداری خود باید بداند که معلولین نیز باید از روی پل عبور کنند و برای همین نیز نیاز به امکانات خاصی در کنار پلهای عابر پیاده دارند.
وی افزود: بارها در جلسات مختلف استانداری بروشورهای مربوط به نیاز معلولین را توزیع کردهایم و حداقل انتظار میرود شهرداری در پلهای جدیدی که می خواهد احداث کند شرایط استفاده معلولین را نیز در نظر بگیرد.
اکبر زاده افزود: شهرداری این قوانین را میداند اما ما هنوز امکاناتی ویژه معلولین در این زمینه ندیدهایم.
.... به هر حال وجود آمار بالای تصادفات عابرین پیاده باید تمامی مسئولین کلانشهر کرمانشاه را در زمینه فرهنگسازی و از طرف دیگر در زمینه احداث هر چه بیشتر پلهای عابر پیاده با تجهیزات مکانیزه به تلاش وادارد...
و شهرداری باید علاوه بر اینها در کنار تلاش مضاعف به منظور نصب پلههای برقی بر روی پل های عابر، معلولین را هم از یاد نبرد و بداند معلولین هم قشری از این جامعه هستند...