به نظر میرسد مقامات رسمی و شهروندان ایران تنها گروههایی نیستند که در روزهای اخیر با دقت گوش به زنگ تحولات در جریان مذاکرات بر سر برنامه هستهای ایران در ژنو بودهاند. پژو سیتروئن و رنو همچنان برای رهایی از تبعات سنگین کاهش چشمگیر تقاضا برای خودروهایشان در بازار بحرانزده اروپا چشم به فروش در بازارهای خارجی دارند و در این میان ایران، به خصوص پس از توافق اخیر با گروه 1+5، بار دیگر به یکی از اصلیترین امیدهای دو خودروساز فرانسوی تبدیل شده استبه گزارش پارس تیونینگ به نقل از خبرآنلاین، پیش از اوجگیری بحران بر سر برنامه هستهای ایران، رنو و پژو بیش از هر رقیب اروپایی دیگری در این کشور خودرو میفروختند، اما گسترش دامنه تحریمها به صنعت خودرو فعالیتهای این دو را در این کشور تقریبا به حال تعلیق درآورد، اما حالا و پس از توافقی که چند روز پیش در ژنو حاصل شد، امیدها بار دیگر افزایش یافته است. اریک هاوسر، تحلیلگر صنعت خودرو از گروه استراتژی و سرمایهگذاری در لندن میگوید: «در میان خودروسازان اروپایی، پژو و رنو بزرگترین برندگان بالقوه این توافق خواهند بود، اگرچه هنوز برای احیای کامل فعالیتهای آنها مقدمات دیگری نیاز است و از جمله آنها رفع تحریمهای بانکی است.» پژو سیتروئن و رنو بیش از سایر رقبایشان از کاهش فروش در اروپا آسیب دیدهاند و در حال حاضر فروش خودروهایشان به کمترین حد ظرف 2 دهه گذشته رسیده است. کاهش تحریمها علیه ایران به خصوص برای پژو سیتروئن فرصتی یگانه است تا بتواند بار دیگر به پیشگام خودروسازان خارجی فعال در ایران تبدیل شود.
خودروساز فرانسوی در سال 2011 و پیش از شدت گرفتن تحریمها 458 هزار دستگاه خودرو به مشتریان ایرانی تحویل داد تا این کشور به دومین بازار بزرگ پژو سیتروئن پس از فرانسه تبدیل شود. ژان باپتیست شاتیلو، مدیر مالی دومین خودروساز بزرگ اروپا میگوید تحریمها علیه ایران در هر ماه چیزی در حدود 10 میلیون یورو از سود فعالیتهای پژو سیتروئن کاسته است.
خبر دیگر آن است که پس از حصول توافق در ژنو ارزش هر سهم پژو سیتروئن به طرزی غیرمنتظره 5 درصد افزایش یافت و به 74/10 یورو رسید و کمی بعد 4/3 درصد دیگر هم اوج گرفت و حالا ارزش کل پژو سیتروئن به 3 میلیارد و 750 میلیون یورو رسیده است. رنو هم از این توافق بینصیب نبوده و ارزش هر سهمش در معاملات پاریس با 2/2 درصد افزایش به 82/65 یورو رسید.
پژو سیتروئن که از کاهش 510 میلیون یورویی (690 میلیون دلار) درآمدش طی نیمه نخست سالجاری میلادی خبر داده در پی جانشینی برای فیلیپ وارین، مدیر اجرایی ارشدش است که اخیرا اعلام کرده سال آینده از مقامش کنارهگیری خواهد کرد. خودروساز فرانسوی از سوی دیگر همچنان در حال مذاکره با گروه چینی دونگفنگ موتور برای افزایش زمینههای همکاری و سرعت دادن به رشد فعالیتهایش در خارج از مرزهای اروپاست.
رنو هم از بزرگترین خودروسازان خارجی حاضر در بازار ایران است که در سال 2012 در حدود 100 هزار دستگاه خودرو در این کشور به فروش رساند و پس از تعلیق اجباری فعالیتهایش متحمل ضرری 512 میلیون یورویی (693 میلیون دلار) شد. فلورنس گلدفیم، از سخنگویان رنو میگوید: «برای ما و ایران به عنوان بازاری مهم برای رنو این توافق خبر خوشی است. ما منتظریم تا ببینیم وضعیت برای ازسرگیری فعالیتهایمان در این کشور چطور پیش خواهد رفت.»
درعینحال، بر اساس تخمین دولت آمریکا رفع تحریمها از صنعت خودرو ایران در اولین گام درآمدی 5/1 میلیارد دلاری را نصیب ایران خواهد کرد. بر اساس بررسی موسسه Ernst & Young پیش از شروع تحریمها یک میلیون خودرو خارجی وارد بازار ایران شده و به فروش رفته است. پیتر فاس، از همکاران این موسسه میگوید ایران بیتردید بازاری جذاب برای خودروسازان خارجی است.
به دنبال توافق در ژنو 7 میلیارد دلار از داراییهای ایران ظرف 6 ماه آینده آزاد خواهند شد. در این میان کیا موتورز کره دیگر خودروساز خارجی است که مدیرانش میگویند در انتظار اطلاعات بیشتری از مقامات هستند تا بتوانند تاثیر این تحولات را بر کسب و کارشان در ایران بهتر بسنجند.
دایملر، خودروساز آلمانی و بزرگترین تولیدکننده خودروهای سنگین در دنیاست که در سال 2010 مجبور به عقبنشینی از فعالیتهایش در ایران شد و کمی بعد سهم 30 درصدیاش از ایران خودرو، بزرگترین خودروساز ایران و نیز شراکتش را با طرف ایرانی معلق و تحویل خودروهای سنگینش را هم متوقف کرد. خودروساز آلمانی دفترش در تهران را هم در سال 2011 تعطیل کرد. امروز؛ اما دایملر هم بار دیگر ایران را زیر نظر دارد. وون ولبرگ، سخنگوی دایملر میگوید: «ما از نزدیک تحولات سیاسی اخیر در ایران را زیر نظر گرفتهایم، اگرچه هنوز تصمیمی برای بازگشت به بازار این کشور نداریم.»