پیش بینی 53 ریالی EPS ایران خودرو

شرکت ایران خودرو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 92 را به صورت حسابرسی شده مبلغ 53 ریال اعلام کرده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، شرکت ایران خودرو پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را در فروردین و تیر ماه 92 مبلغ 53 ریال اعلام کرده است.
گفتنی است هیئت مدیره شرکت ایران خودرو متکی به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29 تیر 1390 مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 8 هزار و 820 میلیارد ریال به مبلغ 9 هزار و 600 میلیارد ریال را در تاریخ 10 دی ماه 91 مورد تصویب قرار داد.
"خودرو" پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی 91 را با سرمایه 8 هزار و 820 میلیارد ریال در مبلغ 371 ریال و با سرمایه 9 هزار و 600 میلیارد ریال مبلغ (320) ریال اعلام کرده بود که مطابق اطلاعات 12 ماهه حسابرسی نشده و بر اساس سرمایه 8 هزار و 820 میلیارد ریال مبلغ (487) ریال محقق شده که با توجه به افزایش سرمایه شرکت بر اساس سرمایه 9 هزار و 600 میلیارد ریال بالغ بر (447) ریال می باشد.
یر اساس این گزارش این شرکت متعهد شده است تمامی اقدامات قانونی و اداری ثبت این مرحله از افزایش سرمایه قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سال91 به انجام می رسد.
همچنین پیش بینی خالص هزینه های متفرقه برای سال مالی 91 معادل (دو هزار و 497 میلیارد و 508 میلیون ) ریال و برای سال 92 مبلغ ( دو هزار و 208 میلیارد و 492 میلیون) ریال، معادل (260) ریال زیان هر سهم سال 91 و (230) ریال زیان برای هر سهم سال 92، عمدتاً مربوط به پیش بینی زیان ناشی از تسعیر ارز به مبلغ (دو هزار و 500 میلیارد ریال) و (دو هزار و 189 میلیارد ریال) (به ازای هر سهم مبلغ (260) و (228)ریال) ارایه شده است در حالی که در صورت های مالی 12 ماهه حسابرسی نشده ارایه شده در تاریخ 5 تیر ماه امسال مبلغ (127 میلیارد و 687 میلیون) ریال( به ازای هر سهم 13 ریال) زیان تسعیر ارز برای سال مالی 91 شناسایی شده است.
گفتنی است این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 91 و 92 را تاکنون اعلام نکرده است.