عصر خودرو: متاسفانه عزمی ایجاد شده که صنایع خودروسازی را زمین گیرکند.در سال 91 با کاهش 44 درصدی تولید خودرو نسبت به سال 90 مواجه شدیم و در سال جدید هم باید در انتظار کاهش بیشتر تولید خودرو باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایلنا، عضو هیات رئیسه انجمن خودروسازان گفت: دستورالعمل جدید شورای رقابت چراغ سبز به واردکنندگان خودرو است.
محمد رضا نجفی منش، عضو هیات رییسه انجمن خودروسازان با بیان اینکه صنعت خودروسازی در کشور رو به نابودی است، اظهار داشت: دستورالعمل جدید خودروسازان به زیان خودروسازی کشور است و این صنعت نیر مانند صنایعی نظیر نساجی، لوازم خانگی و کفش رو به افول است.
وی افزود: در سال 91 با کاهش 44 درصدی تولید خودرو نسبت به سال 90 مواجه شدیم و در سال جدید هم باید در انتظار کاهش بیشتر تولید خودرو باشیم.
این عضو هیات رئیسه انجمن خودروسازان با اشاره به چراغ سبز دولت به واردکنندگان خودرو گفت: تصمیمات جدید دولت در حوزه قیمت گذاری خودرو تنها در راستای توقف تولید داخل و ورود خودروهای خارجی است.
نجفی منش خاطر نشان کرد: در شرایطی که دست خودروسازان برای تعیین قیمت تولیداتشان بسته است؛بر قطعه سازان فشار می آورند و چون قطعه سازان مستقیما با مواد اولیه سر و کار دارند و هیچ کاری از دست آنها ساخته نیست بنابراین تقریبا تمام قطعه سازان و تولیدکنندگان خودرو دچار ضرر و زیان شده اند. این امر در نهایت به ضرر صنعت کشور تمام می شود و رشد منفی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه عزمی ایجاد شده که صنایع خودروسازی را زمین گیرکند. متاسفانه آنچه از سوی شورای رقابت در مورد خودرو اعلام شد، کاملا غیرتخصصی است.