سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: حجم توزیع بنزین یورو 4 در كلانشهر تهران قریب مصرف بنزین سوپر در سطح كشور است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، داود عربعلی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به حجم توزیع روزانه بنزین یورو۴ در استان تهران به باشگاه خبرنگاران گفت: حجم توزیع بنزین یورو 4در كلانشهر تهران قریب مصرف بنزین سوپر در سطح كشور است.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تاكید كرد: متوسط مصرف روزانه بنزین سوپر کشور حدود سه میلیون لیتر است.
عربعلی اضافه كرد: متوسط توزیع بنزین یورو۴ در ۲۲ جایگاه منتخب عرضه کننده در گذشته کمتر از ۲ میلیون لیتر در روز بود.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اظهار داشت: در صورت افزایش تولید بنزین یورو 4 تعدادجایگاههای عرضه كننده افزایش خواهد یافت.
هم اکنون روزانه ۲۲ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو ۴ و ۵ در کشور تولید میشود که میتوان تمام مصرف منطقه تهران (منطقه تهران علاوه بر شهر تهران، شامل نواحی شهرری، فیروزکوه، دماوند، شهریار، ورامین، پاکدشت، رباط کریم و اسلامشهر هم میشود) را که متوسط مصرف روزانه آن بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون لیتر است پوشش داد.