مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
چند خودرو گازسوز در ایران تردد می کند؟


رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی.ان.جی گفت: بر اساس استانداردهای موجود، خودروهای دوگانه سوز هر ۵/۲ سال باید تست شوند و مورد بازرسی ادواری قرار گیرند، اما هنوز هیچ گونه اقدامی در این ارتباط انجام نشده است.


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، اردشیر دادرس اضافه كرد: در حال حاضر سه میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در كشور دوگانه سوز هستند كه از این تعداد سه میلیون خودرو به صورت رسمی و ۵۰۰ هزار خودرو نیز به صورت غیررسمی دوگانه سوز شده اند.

وی اضافه كرد: هم اكنون ۵/۲ سال از عمر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی دوگانه سوز می گذرد كه تمامی این خودروها بدون تست و بازرسی ادواری در حال تردد در كشور هستند.

وی با اشاره به اینكه، بر اساس مصوبه هیات وزیران، وزارت كشور متولی این امر است، افزود: برای انجام بازرسی ها و تست های ادواری باید ستاد معاینه فنی گاز سوز و همچنین كارگاه های مجاز برای تست خودروهای دوگانه سوز تشكیل شود كه این امر هنوز محقق نشده است.

به گزارش ایرنا، دادرس یكی از مشكلات تاخیر در بازرسی و تست های ادواری خودروهای دوگانه سوز و جایگاه های عرضه سی.ان.جی را پراخت غرامت بیمه ها عنوان كرد و گفت: در صورتی كه برای خودروها و جایگاه هایی كه زمان تست آنها رسیده و بازرسی ادواری آنها انجام نشده است، مشكلی پیش بیاید، شركت های بیمه گذار پرداخت غرامت مالكان را متعهد نخواهد شد.

به گفته رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی.ان.جی، علاوه بر خودروهای دوگانه سوز، زمان تست و بازرسی ۶۰ درصد از جایگاه های عرضه سی.ان.جی نیز فرارسیده است كه با این حال هنوز ساز و كاری برای تست این جایگاه ها دیده نشده است.