چند درصد ظرفیت خودروسازی خالی است؟

آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده نشان میدهد که در حال حاضر 54 درصد از ظرفیت تولید صنعت خودروسازی، 38 درصد از ظرفیت تولید صنعت سیمان و 12.5 درصد از ظرفیت تولید صنعت سیمان کشور خالی و بلااستفاده مانده است.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، براساس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت ظرفیت تولید خودرو در پایان سال 1383 معادل 960 هزار دستگاه بود که این رقم در پایان سال قبل به دو میلیون دستگاه رسید. این در حالی است که تولید خودرو در کشور در سال 1383 معادل 905 هزار و شش دستگاه بود که این رقم در سال گذشته به 921 هزار و 380 دستگاه رسید.
با این حساب میتوان نتیجه گرفت که در پایان سال 1383 فقط حدود شش درصد از ظرفیت تولید خودرو در کشور خالی مانده بود که این رقم در پایان سال قبل به 54 درصد رسید. یعنی بیش از نیمی از ظرفیت ایجاد شده برای تولید خودرو در کشور خالی و بلااستفاده مانده است!
از سوی دیگر به گفته غضنفری ظرفیت تولید سیمان در کشور در پایان سال 1383 معادل 33 میلیون تن بود که این رقم در پایان سال گذشته به 80 میلیون تن رسید. این در حالی است که تولید سیمان در سال 1383 حدود 32.1 میلیون تن بود که این رقم در سال قبل بالغ بر 70 میلیون تن شد. به این ترتیب ظرفیت خالی تولید سیمان در سال 1383 تنها حدود سه درصد بود که این رقم در سال 1391 به 12.5 درصد افزایش یافت.
در زمینه تولید فولاد خام هم ظرفیت تولید این محصول در پایان سال قبل 24 میلیون تن اعلام شده در حالی که تولید واقعی فولاد خام در سال 1391 به 14.8 میلیون تن رسید. از سوی دیگر ظرفیت تولید فولاد خام در سال 1383 معادل 10 میلیون تن اعلام شده و تولید فولاد آن سال نیز به حدود 9 میلیون تن رسید.
با این حساب میتوان نتیجه گرفت که ظرفیت خالی تولید فولاد خام در کشور در پایان سال 1383 و 1391 به ترتیب 10 و 38 درصد بوده است.
ممکن است مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهند این طور توجیه کنند که مدتی طول میکشد که سرمایهگذاریهای انجام شده به نتیجه برسد یا مدتی طول میکشد که تا خطوط تولید ایجاد شده به تولید با ظرفیت کامل برسند اما این توجیه نیز چندان پذیرفتنی نیست. چرا که در هر صورت دست کم در سه حوزه کلیدی خودرو، فولاد و سیمان ظرفیتهای خالی در تولید طی چند سال گذشته افزایش یافته است.
این در حالی است که پیشتر نیز بارها اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن نسبت به افزایش ظرفیتهای خالی در بخش تولید کشور هشدار داده بودند اما هر بار وزارت صنعت، معدن و تجارت این هشدارها را را رد کرده بود.